Başlık dizinini tara


 
Sayı Başlık
 
Cilt 4, Sayı 8 (2016) AN EVALUATION ON ADVERTISING LITERACY EDUCATION: AN ASSESSMENT OF MEDIA LITERACY CURRICULUM IN TERMS OF ADVERTISING LITERACY IN TURKEY (REKLAM OKURYAZARLIĞI EĞİTİMİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME: TÜRKİYE’DEKİ MEDYA OKURYAZARLIĞI MÜFREDATININ REKLAM OKURYAZAR) Öz   PDF (English)
Yeşim ÇELİK
 
Cilt 4, Sayı 8 (2016) VERS UNE THEORIE SOCIALE DE L'INTERPRETATION (SÖZLÜ ÇEVİRİYE TOPLUMSAL KURAM PENCERESİNDEN BAKMAYI DENEMEK - TOWARDS A SOCIAL THEORY OF INTERPRETATION) Öz   PDF (English)
Valery PATERNOTTE
 
Cilt 4, Sayı 8 (2016) ACTIVE OR TOKEN PARTICIPATION?: HOPES AND HINDERANCES BEFORE ROMA FACE POLITICAL AMBITIONS (AKTİF YA DA SEMBOLİK KATILIM?: ROMANLARIN SİYASAL İSTEKLERİNE YÖNELİK UMUTLAR VE ENGELLER) Öz   PDF (English)
Deniz EROĞLU UTKU, Pınar YAZGAN
 
Cilt 4, Sayı 8 (2016) WILLIAM GOLDING’S RITES OF PASSAGE: FRAGMENTS OF TRAGEDY IN POSTMODERN FICTION (WILLIAM GOLDING’İN GEÇİŞ AYİNLERİ: POSTMODERN ROMANDA TRAJEDİ KIRINTILARI) Öz   PDF (English)
Rahime ÇOKAY NEBİOĞLU
 
Cilt 1, Sayı 1 (2013) 1936 BERLİN OLİMPİYATLARI: BİR BARIŞ ARACI MI, YOKSA MEŞRUİYET ARAYAN BİR REJİMİN PROPAGANDA ARACI MI? Öz   PDF
Oktay HEKİMLER
 
Cilt 1, Sayı 1 (2013) 1960 AMERİKAN TİYATRO GRUPLARIVE POSTMODERN SAHNE DİLİ Öz   PDF
Ahmet BEŞE
 
Cilt 1, Sayı 2 (2013) 20. YÜZYILIN BAŞINDA TÜRK AYDINLARININ JAPONYA’YA BAKIŞI VE “MUSAVVER JAPON ÇOCUKLARI” KİTABI Öz   PDF
Cafer ULU, Cahit KAHRAMAN
 
Cilt 1, Sayı 2 (2013) 270 YAYIN DEĞERLENDİRME / REVIEW Öz   PDF
Ali TİLBE
 
Cilt 1, Sayı 1 (2013) AÇIL KAPI AÇIL VE AÇIL BAHÇE AÇIL ADLI ESERLERE GÖSTERGEBİLİMSEL AÇIDAN KARŞILAŞTIRMALI BİR YAKLAŞIM Öz   PDF
Medine SİVRİ, Berkant ÖRKÜN
 
Cilt 4, Sayı 7 (2016) ADALBERT STIFTER’İN DER HOCHWALD ADLI YAPITINDA İZLEKSEL ÖĞELER: DOĞA VE ORMAN (THEMATIC ELEMENTS IN ADALBERT STIFTER'S DER HOCHWALD: NATURE AND FOREST) Öz   PDF
Yıldız AYDIN
 
Cilt 4, Sayı 7 (2016) ALIS VS. ALIENS ADLI ESERDE ANADOLU ÖZLEMİ Öz   PDF
Harun GÖÇERLER
 
Cilt 1, Sayı 1 (2013) ALMANYA’DAKİ ANAYASA ŞİKÂYETİ İLE KARŞILAŞTIRMALI OLARAK TÜRKİYE’DE ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU YOLU Öz   PDF
Mehmet KAHRAMAN
 
Cilt 4, Sayı 8 (2016) AMANDİNE YA DA İKİ BAHÇE ÖYKÜSÜNDEKİ İYİ VAHŞİ MİTİNİN İZLERİ (TRACES OF THE NOBLE SAVAGE MYTH IN THE TALE “AMANDINE OR THE TWO GARDENS”) Öz   PDF
Rabia TOPAN
 
Cilt 4, Sayı 7 (2016) AN EXAMINATION OF INFORMAL SETTLEMENTS (GECEKONDUS) IN THE CONCEPT OF SOCIOLOGY OF SPACE: CASE OF IZMIR (ENFORMEL YERLEŞİMLERİN (GECEKONDULAR) MEKAN SOSYOLOJİSİ BAĞLAMIMDA İNCELENMESİ: İZMİR ÖRNEĞİ) Öz   PDF
İhsan ÇETİN
 
Cilt 3, Sayı 6 (2015) AN IMPROVISED EXAMPLE IN TRADITIONAL TURKISH THEATRE: ORTAOYUNU Öz   PDF
Ayten ER
 
Cilt 4, Sayı 7 (2016) ANADOLU’DA ANA TANRIÇA KYBELE KÜLTÜ (THE CULT OF MOTHER GODDESS KYBELE IN ANATOLIA) Öz   PDF
Seher Selin ÖZMEN
 
Cilt 2, Sayı 3 (2014) ANDRE MASSON RESİMLERİNDE KALİGRAFİK EĞİLİMLER Öz   PDF
Mustafa Cevat ATALAY
 
Cilt 3, Sayı 6 (2015) ANNIE ERNAUX’NUN YAPITLARINDA TOPLUMSAL CİNSİYET Öz   PDF
Esma SÖNMEZ ÖZ
 
Cilt 4, Sayı 7 (2016) ARDAHAN İLİNDE KIRSAL TURİZM POTANSİYELİNİN SAYISALLAŞTIRILMIŞ SWOT ANALİZİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ (EVALUATION OF THE RURAL TOURISM POTENTIAL WITH QUANTITATIVE SWOT ANALYSIS IN ARDAHAN PROVINCE) Öz   PDF
Cengiz AKBULAK
 
Cilt 2, Sayı 4 (2014) BASIC DESIGN EDUCATION PARAMETERS IN TURKEY Öz   PDF
Çiğdem ÇETİNKAYA
 
Cilt 2, Sayı 3 (2014) BELGESEL YAZIN Öz   PDF
Şener BAĞ
 
Cilt 4, Sayı 7 (2016) BILDUNGSROMAN’A TEMATİK BİR YAKLAŞIM: DAVID COPPERFIELD VE ÇALIKUŞU (A THEMATIC APPROACH TO BILDUNGSROMAN: DAVID COPPERFIELD & ÇALIKUŞU) Öz   PDF
Yusuf Ziyaettin TURAN, Raşit ÇOLAK
 
Cilt 3, Sayı 6 (2015) BİR YAZ İLİŞKİLERİ ROMANI: TARQUINIA’NIN KÜÇÜK ATLARI Öz   PDF
Hanife Nalan GENÇ
 
Cilt 4, Sayı 7 (2016) ÇALIŞMANIN BÜROKRATİK VE RASYONEL ÖRGÜTLENMESİNDE BEYAZ YAKALILAR (WHITE-COLLARS IN THE BUREAUCRATIC AND RATIONAL ORGANIZATION OF WORK) Öz   PDF
Esra KÖTEN
 
Cilt 3, Sayı 5 (2015) CENGİZ DAĞCI’NIN ÜŞÜYEN SOKAK ADLI ROMANINDA MEKÂNİNSAN ÖZDEŞİKLİĞİ Öz   PDF
Sema Özher KOÇ
 
Cilt 1, Sayı 2 (2013) ÇEVİRMEN NASIL BİR OKURYAZAR OLMALIDIR? (DİLBİLİM - ÇEVİRİBİLİM İLİŞKİSİ AÇISINDAN) Öz   PDF
Arsun URAS YILMAZ, Selim YILMAZ
 
Cilt 1, Sayı 2 (2013) ÇEVRE VE EKOLOJİ KAVRAMLARININ EKOELEŞTİREL VE KAPİTALİST SÖYLEM BAĞLAMINDA İNCELENMESİ Öz   PDF
Sezgin TOSKA
 
Cilt 1, Sayı 2 (2013) Cilt: 1 Sayı: 2 Tüm Dergi Öz   PDF
Humanitas Sosyal Bilimler Dergisi
 
Cilt 2, Sayı 3 (2014) Cilt: 2 Sayı: 3 Tüm Dergi Öz   PDF
Humanitas Sosyal Bilimler Dergisi
 
Cilt 2, Sayı 4 (2014) Cilt: 2 Sayı: 4 Tüm Dergi Öz   PDF
Humanitas Sosyal Bilimler Dergisi
 
Cilt 4, Sayı 7 (2016) ÇİNİNİN SIR ALTINDAKİ SERÜVENİ (THE ADVENTURES OF UNDER GLAZE TILE) Öz   PDF
Nursel KARACA
 
Cilt 2, Sayı 4 (2014) CONCEPTS OF SELF-REALIZATION, FREEDOM, FREE WILL AND DETERMINISM IN AMERICAN PHILOSOPHY Öz   PDF
Özlem ÖZEN
 
Cilt 2, Sayı 3 (2014) ÇUKUROVA YÖRESİ GEÇİŞ TÖRENLERİNDE SU ODAKLI UYGULAMALAR ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME Öz   PDF
Ayhan KARAKAŞ
 
Cilt 4, Sayı 7 (2016) DAS ‚UNHEIMLICHE’ BEI SIGMUND FREUD ALS SYNTHESE AUS LITERATUR- UND PSYCHOANALYSE (SİGMUND FREUD’DA YAZINSAL ANALİZ VE PSİKOANALİZİN SENTEZİ OLARAK 'ESRARENGİZLİK' KAVRAMI) Öz   PDF
Özlem TEKİN
 
Cilt 1, Sayı 1 (2013) Dergi Künyesi Öz   PDF
Humanitas Sosyal Bilimler Dergisi
 
Cilt 1, Sayı 2 (2013) Dergi Künyesi Öz   PDF
Humanitas Sosyal Bilimler Dergisi
 
Cilt 2, Sayı 3 (2014) Dergi Künyesi Öz   PDF
Humanitas Sosyal Bilimler Dergisi
 
Cilt 2, Sayı 4 (2014) Dergi Künyesi Öz   PDF
Humanitas Sosyal Bilimler Dergisi
 
Cilt 3, Sayı 5 (2015) Dergi Künyesi Öz   PDF   PDF
Humanitas Sosyal Bilimler Dergisi
 
Cilt 4, Sayı 7 (2016) DİNDARLIK-MUHAFAZAKÂR AİLE DEĞERLERİ İLİŞKİSİ (THE RELATION BETWEEN RELIGIOSITY-CONSERVATIVE FAMILY VALUES) Öz   PDF
Şahin DOĞAN
 
Cilt 4, Sayı 7 (2016) DOĞAL ÇEVRE BİLEŞENLERİ AÇISINDAN YERLEŞİME UYGUNLUK ANALİZİ, PİLOT ÇALIŞMA; ALTINOVA MAHALLESİ (SÜLEYMANPAŞA/TEKİRDAĞ) (HABITABILITY ANALYSIS IN TERMS OF NATURAL ENVIRONMENT ELEMENTS: A PILOT STUDY FOR ALTINOVA DISTRICT (SULEYMANPASA/TEKIRDAG) Öz   PDF
Emre ÖZŞAHİN
 
Cilt 4, Sayı 7 (2016) DOKSANÜÇ HARBİ’NİN KAYNAKLARINDAN İNGİLİZ GAZETELERİ (ENGLISH NEWSPAPERS AS THE SOURCES OF THE '93 WAR) Öz   PDF
Remzi ÇAVUŞ
 
Cilt 3, Sayı 6 (2015) DURAS'TA OLUMSUZLUK BELİRLEYİCİLERİ VE YADSIMA BİLDİREN SÖYLEMLER Öz   PDF
Yavuz KIZILÇİM
 
Cilt 4, Sayı 8 (2016) DÜŞSEL ORTAÇAĞ’DA AŞKIN KANUNU: BİR SARAY EDEBİYATI OKUMA KILAVUZU OLARAK ANDRE LE CHAPELAIN’İN AŞKA DAİR ADLI YAPITI (THE CODE OF LOVE IN THE FABULOUS MIDDLE AGES: ANDRE LE CHAPELAIN’S ON LOVE AS A GUIDE FOR READING LITERATURE OF THE COURT) Öz   PDF
Engin BEZCİ
 
Cilt 3, Sayı 6 (2015) EDEBİ MİTLER ÜZERİNE - I Öz   PDF
Ertuğrul İŞLER
 
Cilt 4, Sayı 8 (2016) EDGAR ALLAN POE’S THE TELL-TALE HEART ON PAGE AND ON SCREEN (KISA ÖYKÜ VE FİLM OLARAK EDGAR ALLAN POE’NUN GAMMAZ YÜREK ÖYKÜSÜ) Öz   PDF (English)
Seda COŞAR ÇELİK
 
Cilt 3, Sayı 6 (2015) EDİTÖRDEN Öz   PDF
HUMANİTAS Sosyal Bilimler Dergisi
 
Cilt 3, Sayı 6 (2015) EDITORIAL Öz
HUMANİTAS Sosyal Bilimler Dergisi
 
Cilt 4, Sayı 7 (2016) EDITORIAL Öz
Ali TİLBE, Sonel BOSNALI, Fatma ER
 
Cilt 3, Sayı 5 (2015) EDMOND CARY’NİN YAZINSAL ÇEVİRİ YÖNTEMİNİN TEMEL ÖZELLİKLERİ: TİYATRO ÇEVİRİSİ ÖRNEĞİ Öz   PDF
Serhan DİNDAR
 
Cilt 4, Sayı 7 (2016) EDUCATION POLICY AND THE EFFECT OF SUBTITLE OPTIONS IN LEARNING PROCESS: A CASE OF TURKISH STUDENTS AS ENGLISH LANGUAGE LEARNERS (EĞİTİM POLİTİKALARI VE ALTYAZI SEÇENEKLERİNİN EĞİTİM SÜRECİNDEKİ ETKİLERİ: İNGİLİZCE ÖĞRENEN TÜRK ÖĞRENCİLER ÜZERİNE BİR DURU Öz   PDF
Buğra ZENGİN, Deniz YETKİN AKER
 
Cilt 1, Sayı 1 (2013) EFFECTS OF MOBILE PHONE COMPATIBLE ACTIVITIES ON VOCABULARY LEARNING IN ENGLISH Öz   PDF
Elif TOKDEMİR DEMİREL, Muhammet KUL, Saye ZİBANDE, Onur Dilek
 
Cilt 2, Sayı 3 (2014) ELUCIDATING THE SOCIAL AND LITERARY CONTEXT OF THE EIGHTEENTH CENTURY THROUGH MRS. BARBAULD’S “WASHING DAY” POEM Öz   PDF
N. Sibel GÜZEL
 
Cilt 1, Sayı 1 (2013) ENSEIGNER LA COMPREHENSION ORALE SELON LE MODELE INTERACTIF: EXEMPLE EN FLE Öz   PDF
Veda ASLIM-YETİŞ
 
Cilt 2, Sayı 4 (2014) ERGENE HAVZASI KORUMA EYLEM PLANI KAPSAMINDA ISLAH ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİNİN UYGULAMA SÜRECİ Öz   PDF
Jale SEZEN, Ahmet KUBAŞ
 
Cilt 4, Sayı 7 (2016) ESKİ YUNAN VE ROMA’DA FİLOZOF SOFRALARI (EATING HABITS OF PHILOSOPHERS IN ANCIENT GREECE AND ROME) Öz   PDF
Ali GÜVELOĞLU
 
Cilt 2, Sayı 4 (2014) EXEMPLES DE REGISTRES DE LANGUE DANS LA COMÉDIE ET LA TRAGÉDIE ET LEUR INTRODUCTION EN CLASSE DE FLE Öz   PDF
Hanife Nâlân GENÇ, Songül Erdoğan GÜVELİ
 
Cilt 2, Sayı 4 (2014) EYLEMSİZLİK VE ANTİ KAHRAMANLARIN DÖNÜŞTÜRÜCÜ GÜCÜ ÜZERİNE Öz   PDF
Hülya Bayrak AKYILDIZ
 
Cilt 2, Sayı 4 (2014) FACILITATION POTENTIAL OF THE MNEMONICS FOR THE TEACHING OF JAPANESE VOCABULARY TO TURKISH SPEAKER Öz   PDF
Cahit KAHRAMAN, Buğra ZENGİN
 
Cilt 3, Sayı 5 (2015) FİRZOVİK TOPLANTILARININ MEŞRUTİYETİN İLANINA KATKISI Öz   PDF
Remzi ÇAVUŞ
 
Cilt 3, Sayı 6 (2015) FRANÇOISE SAGAN’IN BONJOUR TRISTESSE ADLI ROMANINDA ÜÇGEN ARZU Öz   PDF
Ayşe TOMAT
 
Cilt 1, Sayı 2 (2013) GAZETE SÖYLEMĠNDE GEREKÇELENDİRME Öz   PDF
Duygu Öztin PASSERAT
 
Cilt 2, Sayı 3 (2014) GAZETE SÖYLEMİNDE GEREKÇELENDİRME Öz   PDF
Duygu Öztin PASSERAT, Gamze BEŞTAŞ
 
Cilt 2, Sayı 3 (2014) GERÇEK İLE ÜTOPYA ARASINDA ŞEVKET SÜREYYA AYDEMİR Öz   PDF
Cumhur ASLAN, Olgun BİLR
 
Cilt 4, Sayı 7 (2016) GÖÇ İLE GELEN ULUSLARARASI ÖĞRENCİLERİN SOSYAL UYUM VE TOPLUMSAL KABUL SÜRECİ (SOCIAL COHESION AND SOCIAL ACCEPTANCE PROCESS OF INCOMING INTERNATIONAL STUDENTS) Öz   PDF
Ayşe Aslı SEZGİN, Tuğba YOLCU
 
Cilt 3, Sayı 5 (2015) GÖÇÜN ELLİNCİ YILINDA ALMANYA’DA YÜKSELEN DEĞER: TÜRK-ALMAN GÖÇMEN YAZINI Öz   PDF
Hikmet ASUTAY, Tuğba ÇARIKÇI
 
Cilt 4, Sayı 7 (2016) GÖSTERGEBİLİM VE SÖZCELEME ÇERÇEVESİNDE REKLAM ANALİZİ (ADVERTISEMENT ANALYSIS IN THE FRAMEWORK OF SEMIOTICS AND ENUNCIATION THEORY) Öz   PDF
Buket ALTINBÜKEN KARSLI
 
Cilt 4, Sayı 8 (2016) GUY DE MAUPASSANT’IN DAĞ OTELİ ÖYKÜSÜNDEKİ UZAMA GÖSTERGEBİLİMSEL BİR YAKLAŞIM (A SEMIOTIC APPROACH TO SPACE IN THE STORY MOUNTAIN HOTEL BY GUY DE MAUPASSANT) Öz   PDF
Özge SÖNMEZ
 
Cilt 4, Sayı 8 (2016) HAKLI SAVAŞ KAVRAMINA POST-MODERN BİR YAKLAŞIM OLARAK M. HARDT VE A. NEGRİ’NİN İMPARATORLUK TEZİ (HARDT’S AND NEGRI’S EMPIRE THESIS AS A POST-MODERN APPROACH TO JUST WAR CONCEPT) Öz   PDF
Halil ÇAKIR
 
Cilt 4, Sayı 8 (2016) HERMANN HESSE’NİN “AUGUSTUS” MASALINDA MASAL ÖĞELERİ VE PROPP’A GÖRE ÇÖZÜMLENMESİ. (THE FAIRY TALE ELEMENTS IN HERMANN HESSE’S “AUGUSTUS” AND ITS ANALYSIS ACCORDING TO VLADIMIR PROPP) Öz   PDF
Meryem NAKİBOĞLU
 
Cilt 2, Sayı 3 (2014) HISTORIQUE DU ROMAN POLICIER TURC Öz   PDF
Mustafa SOLMAZ
 
Cilt 4, Sayı 8 (2016) HUDÂVENDİGÂR VİLÂYETİ’NDE İSKÂN EDİLEN GÖÇMENLERE OSMANLI DEVLETİ TARAFINDAN YAPILAN YARDIMLAR (1878-1900). (THE AID PROVIDED BY THE OTTOMAN GOVERNMENT TO IMMIGRANTS SETTLED IN HUDÂVENDİGÂR PROVINCE BETWEEN 1878-1900) Öz   PDF
NURSAL KUMAŞ
 
Cilt 2, Sayı 3 (2014) II. MEŞRUTİYET’TEN HARF DEVRİMİ’NE KADAR OSMANLICAYA YAPILAN ROMAN ÇEVİRİLERİNİN SÜREÇ ÖNCESİ NORMLAR BAĞLAMINDA İRDELENMESİ Öz   PDF
Ayşe Banu KARADAĞ, Eshabil BOZKURT
 
Cilt 1, Sayı 1 (2013) İKİ, ÜÇ DAHA FAZLA KIYAMET… (KARANLIĞIN YÜREĞİ'NDE 'KIYAMET') Öz   PDF
Savaş ÇOBAN
 
Cilt 3, Sayı 6 (2015) In Honour of Prof. Dr. Sevim Akten Öz   PDF
HUMANİTAS Sosyal Bilimler Dergisi
 
Cilt 1, Sayı 1 (2013) İNSAN KAYNAKLARINDA EĞİTİM VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİNİN ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK DAVRANIŞI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN İNCELENMESİ Öz   PDF
Tahir AKGEMCİ, Nezahat KOÇYİĞİT
 
Cilt 3, Sayı 5 (2015) INTERKULTURELLES LERNEN DURCH DEN WHITEBOARDEINSATZ ALS ZUSATZMATERIAL Öz   PDF
Mukadder Seyhan YÜCEL, Harun GÖÇERLER, Meryem DEMİR
 
Cilt 4, Sayı 8 (2016) İPLİK SANATI: SANAT ALANINA KABUL EDİLME MÜCADELESİ VE ÇAĞDAŞ BİR SANAT DALI OLARAK YÜKSELİŞİ (FIBER ART: THE STRUGGLE FOR ITS CONSIDERATION AS ART AND ITS RISE AS A CONTEMPORARY FIELD OF ART) Öz   PDF
Nimet KESER
 
Cilt 2, Sayı 3 (2014) JEAN GENET TİYATROSUNDA SAHNE ELBİSESİ VE DONATIMLIĞIN SEZDİRİMSEL İŞLEVİ Öz   PDF
Ali TİLBE
 
Cilt 3, Sayı 6 (2015) Jenerik Öz   PDF
HUMANİTAS Sosyal Bilimler Dergisi
 
Cilt 4, Sayı 8 (2016) JENERİK Öz   PDF
Humanitas HUMANITAS
 
Cilt 3, Sayı 5 (2015) JOHN DRYDEN, RESTORATION, AND NEOCLASSICISM: SAMPLES OF PRESCRIPTIVE CRITICISM IN ENGLISH LITERATURE Öz   PDF
Petru GOLBAN
 
Cilt 3, Sayı 6 (2015) JULIA KRISTEVA’NIN BİZANS’TA CİNAYET ADLI ROMANINDA ANLATI YERLEMLERİ Öz   PDF
Mehmet BAKİ
 
Cilt 3, Sayı 5 (2015) KADIN TARİHİ İÇİN BİR ANIT: AKŞAM YEMEĞİ PARTİSİ Öz   PDF
İnan KESER, Nimet KESER
 
Cilt 1, Sayı 2 (2013) KALİTE YÖNETİMİNİ EDWARDS DEMİNG’LE YENİDEN OKUMAK Öz   PDF
M. Akif ÖZER
 
Cilt 1, Sayı 2 (2013) KARŞILAŞTIRMALI EDEBİYAT VE MİTOLOJİ İLİŞKİSİ Öz
Medine SİVRİ, Işıl KÖYLÜ
 
Cilt 1, Sayı 1 (2013) KÖPEK İMGESİ VE ŞİİRDEKİ GÖRÜNÜMLERİ Öz   PDF
Yavuz KIZILÇİM
 
Cilt 4, Sayı 7 (2016) LA CLASSIFICATION DES ADJECTIFS EN TURC: UNE NOUVELLE APPROCHE (TÜRKÇEDE SIFATLARIN SINIFLANDIRILMASI: YENİ BİR YAKLAŞIM) Öz   PDF
Elif DİVİTÇİOĞLU
 
Cilt 3, Sayı 6 (2015) LA SYMBOLIQUE DU MIROIR ET LE MOI IRONIQUE DANS LA CHUTE DE CAMUS Öz   PDF
Murat DEMİRKAN, Ferda DIKMEN, Sevinç AKDOĞAN ÖZTÜRK, Emine ÇAVDAR ATAMAN
 
Cilt 1, Sayı 2 (2013) LANETLİ ÇOCUK VE HİPNOZ Öz   PDF
Aydın ERTEKİN
 
Cilt 3, Sayı 5 (2015) LE COMBAT DE L’INDIVIDU CONTRE L’HOMME DE MASSE DANS LA PIÈCE D’EUGÈNE IONESCO: RHINOCÉROS Öz   PDF
Ümran TÜRKYILMAZ
 
Cilt 4, Sayı 7 (2016) LE DISCOURS DU PRESIDENT FRANÇAIS SOUS LA LOUPE D’UN HISTORIEN BELGE (BELÇİKALI BİR TARİHÇİNİN MERCEĞİNDEN FRANSIZ CUMHURBAŞKANININ SÖYLEMİ) Öz   PDF
Serap GÜL, Ece KORKUT
 
Cilt 3, Sayı 6 (2015) LES GENS DU BALTO’DA KULLANILAN SÖZCÜKLER AÇISINDAN “GENÇ DİLİ” ÜZERİNE TOPLUMDİLBİLİMSEL BİR İNCELEME Öz   PDF
Sonel BOSNALI, Fatma ER
 
Cilt 3, Sayı 5 (2015) LES OPINIONS DES ETUDIANTS SUR LE COURS « EVALUATION ET ADAPTATION DE MATERIELS PEDAGOGIQUES » Öz   PDF
Cihan AYDOĞU
 
Cilt 1, Sayı 2 (2013) LES TROUPES COLONIALES FRANÇAISES DANS LA GRANDE GUERRE Öz   PDF
Krisztián BENE
 
Cilt 1, Sayı 2 (2013) LİBERALİZMİN DÖNÜŞÜMÜ Öz   PDF
Nurhayat ÇALIŞKAN AKÇETİN, Eyüp AKÇETİN
 
Cilt 4, Sayı 7 (2016) L’APPRENTISSAGE COOPÉRATIF POUR FAVORISER L’INTERACTION EN CLASSE DE FRANÇAIS LANGUE ÉTRANGÈRE (FRANSIZCA YABANCI DİL SINIFINDA ETKİLEŞİMİ SAĞLAMAK İÇİN İŞBİRLİKLİ ÖĞRENME YÖNTEMİ) Öz   PDF
Zühre YILMAZ GÜNGÖR
 
Cilt 4, Sayı 8 (2016) MARTİN HEIDEGGER VE NASYONEL SOSYALİZM: O BİR NAZİ MİYDİ? (MARTIN HEIDEGGER AND NATIONAL SOCIALISM: WAS HE A NAZI?) Öz   PDF
Nurhayat ÇALIŞKAN AKÇETİN
 
Cilt 4, Sayı 8 (2016) METİNDİLBİLİMSEL BİR ÇÖZÜMLEME: 12 EYLÜL 1980 DARBE BİLDİRİSİ (A TEXTLINGUISTICS ANALYSIS: MILITARY COUP DECLARATION OF 12 SEPTEMBER 1980) Öz   PDF
Hasan SEFER
 
Cilt 2, Sayı 4 (2014) MODERN TİCARİ YAŞAMDA MÜSİAD ÜYESİ GİRİŞİMCİLERİN İŞ AHLAKI: DENİZLİ ÖRNEĞİ Öz   PDF
Anzavur DEMİRPOLAT, Sıtkı YILDIZ
 
Cilt 4, Sayı 8 (2016) MODERNİST ROMAN OLARAK AS I LAY DYING & SESSİZ EV (AS I LAY DYING AND SESSİZ EV AS MODERNIST NOVELS) Öz   PDF
Yusuf Ziyaettin TURAN
 
Cilt 4, Sayı 8 (2016) MONDROS MÜTAREKESİ’NDEN YUNAN İŞGALİNE BATI ANADOLU’DA EŞKIYALIK VE ASAYİŞİ SAĞLAMA ÇABALARI (BANDITRY FROM MUDROS ARMISTICE TO INVASION OF WESTERN ANATOLIA AND THE EFFORTS TO PROVIDE PUBLIC ORDER) Öz   PDF
Hakan YAŞAR
 
Cilt 1, Sayı 2 (2013) ÖDÜLLÜ PEYZAJ FOTOĞRAFLARINA ANALİTİK BİR YAKLAŞIM Öz   PDF
Esra ÖZHANCI, Hasan YILMAZ, Hanifi TEKİN
 
Cilt 1, Sayı 2 (2013) OLUġUMSAL YAPISALCILIK BAĞLAMINDA “SORUNSAL KAHRAMAN” VE “DÜNYA GÖRÜġÜ” KAVRAMLARI: BERNARD-MARIE KOLTÈS’ĠN BATI RIHTIMI (QUAI OUEST) Öz   PDF
İrfan ATALAY, Ayten ER
 
Cilt 1, Sayı 2 (2013) ORTA DERECELİ BİR OSMANLI MEMURUNUN MAL VARLIĞI: EDİRNE BOSTANCIBAŞISI HACI VELİYÜDDÎN B. HABİB’İN TEREKESİ Öz   PDF
Volkan ERTÜRK
 
Cilt 4, Sayı 8 (2016) ORTAÇAĞ İSLAM DÜNYASINDA MEDRESELERDE AÇILIŞ DERSİ GELENEĞİ: KAYSERİ PERVANE BEY MEDRESESİ ÖRNEĞİ (THE OPENING LESSON TRADITION OF MADRASAS IN MEDIEVAL ISLAMIC WORLD ON THE MODEL OF KAYSERI PERVANE BEY MADRASA) Öz   PDF
Mahmut Recep KELEŞ
 
Cilt 1, Sayı 2 (2013) ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN KENTSEL TURİZM ALGILARININ DEĞERLENDİRİLMESİ: EDİRNE İLİ ÖRNEĞİ Öz   PDF   PDF
Murat ATEŞ
 
Cilt 2, Sayı 4 (2014) PASTORAL ÇOCUKLAR: SYLVIA PLATH VE NİLGÜN MARMARA Öz   PDF
Feryal ÇUBUKÇU, Merve GÜVEN
 
Cilt 3, Sayı 6 (2015) PAUL ELUARD ŞİİRİNİN DERİNLİKLERİ: İNSANA VE YAŞAMA OLAN SONSUZ GÜVEN Öz   PDF
Medine SİVRİ
 
Cilt 3, Sayı 5 (2015) PENETRATING AMERICAN FEMALE GAZE IN THE OTTOMAN EMPIRE: A 19TH CENTURY TRAVELOGUE Öz   PDF
Cansu Özge ÖZMEN
 
Cilt 4, Sayı 7 (2016) PERIODIC LANDSCAPE APPROACHES OVER LANDSCAPE DESCRIPTIONS: OTTOMAN PERIOD MINIATURES (PEYZAJ TASVİRLERİ ÜZERİNDEN DÖNEMSEL PEYZAJ YAKLAŞIMLARI İNCELEMESİ: OSMANLI DÖNEMİ MİNYATÜRLERİ) Öz   PDF
Esra ÖZHANCI, Zeynep R. B. ARDAHANLIOĞLU, Hasan YILMAZ
 
Cilt 2, Sayı 4 (2014) PETER ACKROYD’S CHATTERTON: HISTORY VS FICTION Öz   PDF
Rahime ÇOKAY
 
Cilt 3, Sayı 6 (2015) PEYAMİ SAFA’NIN DOKUZUNCU HARİCİYE KOĞUŞU’NDA İNSAN ARZUSUNUN ÖYKÜNMECİ GÖRÜNÜMLERİ Öz   PDF
Haluk TURĞUT
 
Cilt 4, Sayı 8 (2016) PİR SULTAN ABDAL’IN BİR MECMUADA YER ALAN ŞİİRLERİ I (PİR SULTAN ABDAL’S POEMS IN A JOURNAL I) Öz   PDF
Hasan KAYA, Necat ÇETİN
 
Cilt 1, Sayı 1 (2013) POLİSİYE KURMACA ÖZNE İLİŞKİSİ VE POLİSİYENİN YENİ ADI: POSTMODERN ESRAR Öz   PDF
İmran GÜR
 
Cilt 4, Sayı 8 (2016) POP SANAT’IN GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ RESİM-İŞ EĞİTİMİ ANA BİLİM DALINDA EĞİTİM GÖREN ÖĞRENCİLERİN GRAFİK DERSLERİNE YANSIMASI Öz   PDF
Özlem SOMUNCU
 
Cilt 3, Sayı 5 (2015) POURQUOI LE PRIX NOBEL DE LITTERATURE A-T-IL ESSUYE DES CRITIQUES? Öz   PDF
Refika PARLAK
 
Cilt 4, Sayı 7 (2016) PRINCIPES OF PUBLICATION Öz   PDF
Jurnal of Social Sciences HUMANITAS
 
Cilt 3, Sayı 6 (2015) PRINCIPLES PUBLICATION Öz   PDF
Sosyal Bilimler Dergisi HUMANİTAS
 
Cilt 1, Sayı 2 (2013) PRODUCTIVITY OF THE SUFFIX –ER IN ENGLISH AND GERMAN Öz   PDF
Isa SPAHIU, Arben XHEMAILI
 
Cilt 4, Sayı 7 (2016) REDUIRE L’ANXIETE LANGAGIERE EN PRODUCTION ORALE: JEUX DE ROLES EN FLE (KONUŞMA KAYGISINI AZALTMAK: FRANSIZCA YABANCI DİL SINIFINDA ROL YAPMA TEKNİĞİ) Öz   PDF
Sibel ÇAPAN TEKİN, Veda ASLIM YETİŞ
 
Cilt 3, Sayı 5 (2015) REFORMLAR ÇAĞINDA TÜRKİYE’DE MOLIÈRE’İN YENİDEN YAZIMI (19. YÜZYILIN İKİNCİ YARISI) Öz   PDF
Ayşe Banu KARADAĞ, Çiğdem KURT WILLIAMS
 
Cilt 3, Sayı 6 (2015) REMEMORER UN PASSE OUBLIE PAR LE JEU DE L’ECRITURE DANS LE ROMAN DE SYLVIE GERMAIN INTITULE MAGNUS Öz   PDF
Emine GÜZEL
 
Cilt 3, Sayı 5 (2015) REŞAT ENİS AYGEN’İN AFRODİT BUHURDANINDA BİR KADIN ADLI ROMANINDA ÇALIŞMA İLİŞKİLERİ: YAZIN TOPLUMBİLİMSEL OLUŞUMSAL YAPISALCI BİR İNCELEME Öz   PDF
Ali TİLBE, Fethiye TİLBE
 
Cilt 3, Sayı 6 (2015) SAHNEDE BİR TANRIÇA- ÇIRPINAN BİR YÜREK LEYLA GENCER Öz   PDF
Tanju İNAL
 
Cilt 4, Sayı 8 (2016) ŞEHİR VE STRESE FARKLI BİR BAKIŞ: KAYMAKAMLARDA ORTAYA ÇIKAN YÖNETSEL STRESE DAİR ALAN ARAŞTIRMASI VE SONUÇLARI (A DIFFERENT VIEW OVER CITY AND STRESS: FIELD SURVEY AND RESULTS ON ADMINISTRATIVE STRESS OBSERVED ON KAIMAKAM (DISTRICT GOVERNOR)) Öz   PDF
Mehmet Hişyar KORKUSUZ
 
Cilt 3, Sayı 6 (2015) SEVİM AKTEN VE YAPITLARI Öz
HUMANİTAS Sosyal Bilimler Dergisi
 
Cilt 2, Sayı 3 (2014) ŞİİRDE DENİZ ÜZERİNDEN KURULAN EYLEMLER ARASI EŞZAMANLILIK Öz   PDF
Yavuz KIZILÇİM
 
Cilt 2, Sayı 4 (2014) SINAV VE İKTİDAR Öz   PDF
Savaş ÇOBAN
 
Cilt 2, Sayı 4 (2014) SİYASAL SÖYLEMDE TERSİNLEME Öz   PDF
Duygu Öztin PASSERAT
 
Cilt 1, Sayı 1 (2013) SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ ‘OKUL DENEYİMİ’ VE ‘ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI’ DERSLERİNE YÖNELİK GÖRÜŞ VE DEĞERLENDİRMELERİ Öz   PDF
Kaya YILMAZ, İrem KAB
 
Cilt 2, Sayı 3 (2014) STEREOTYPES IN NAIPAUL’S NOVELS Öz   PDF
Cengiz KARAGÖZ
 
Cilt 4, Sayı 7 (2016) SUB-SUBALTERN: SELF-FASHIONING OF AN AFRICAN-AMERICAN SLAVE AROUND THE WORLD (BASTIRILMIŞ KİMLİK: AFRİKA KÖKENLİ AMERİKALI BİR KÖLENİN DÜNYA SEYAHATİ) Öz   PDF
Cansu Özge ÖZMEN
 
Cilt 1, Sayı 1 (2013) Sunuş / Presentation Öz   PDF
Humanitas Sosyal Bilimler Dergisi
 
Cilt 2, Sayı 3 (2014) Sunuş / Presentation Öz   PDF
Humanitas Sosyal Bilimler Dergisi
 
Cilt 2, Sayı 4 (2014) Sunuş / Presentation Öz   PDF
Humanitas Sosyal Bilimler Dergisi
 
Cilt 3, Sayı 5 (2015) Sunuş / Presentation Öz   PDF
Humanitas Sosyal Bilimler Dergisi
 
Cilt 1, Sayı 2 (2013) Sunuş/Presentation Öz   PDF
Humanitas Sosyal Bilimler Dergisi
 
Cilt 4, Sayı 7 (2016) SURİYE'DEN GELENLER MİSAFİR DEĞİL BİR GÖÇ KÜLTÜRÜNÜN ÖNCÜLERİ Öz   PDF
İbrahim SİRKECİ, Selma BARDAKÇI
 
Cilt 4, Sayı 7 (2016) SYSTEM GOLDACH: ÜBER KOMMUNIKATION UND SCHEIN IN GOTTFRIED KELLERS KLEIDER MACHEN LEUTE (GOLDACH SİSTEMİ: GOTTFRIED KELLER’NİN KLEIDER MACHEN LEUTE KISA ROMANINDA İLETİŞİM VE GÖRÜNÜM ÜZERİNE) Öz   PDF
Onur Kemal BAZARKAYA, Semra ÖĞRETMEN
 
Cilt 1, Sayı 2 (2013) TANZİMAT DÖNEMİ’NDEN İKİNCİ MEŞRUTİYET DÖNEMİ’NE KADIN ÇEVİRMENLERİN ÇEVİRİ TARİHİMİZDEKİ “DİŞİL” İZLERİ Öz   PDF
Ayşe Banu KARADAĞ
 
Cilt 2, Sayı 4 (2014) TEKFURDAĞI SANCAĞI’NIN SOSYAL VE EKONOMİK YAPISI (1890-1902) Öz   PDF
Ümit EKİN, Hümmet KANAL
 
Cilt 2, Sayı 3 (2014) TEKİRDAĞ İLİNDE COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ VE ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİ KULLANARAK HEYELAN DUYARLILIK ANALİZİ Öz   PDF
Emre ÖZŞAHİN
 
Cilt 4, Sayı 7 (2016) TEKİRDAĞ LİMANI’NIN COĞRAFİ ÖZELLİKLERİ VE TÜRKİYE LİMANLARI ARASINDAKİ YERİ (GEOGRAPHICAL FEATURES OF TEKIRDAG PORT AND ITS ROLE AMONG OTHER PORTS IN TURKEY) Öz   PDF
İlker EROĞLU
 
Cilt 4, Sayı 7 (2016) TEKİRDAĞ ÖLÇEĞİNDE AKRAN ZORBALIĞI ARAŞTIRMASI VE BULGULARIN DEĞERLENDİRMESİ (THE SURVEY RESULTS OF PEER VICTIMIZATION IN TEKIRDAĞ AND THE EVALUATION OF THE RESULTS) Öz   PDF
Coşkun DİKBIYIK, Ensar YILMAZ
 
Cilt 4, Sayı 8 (2016) THE ACT OF WIZARDRY AND THE DEVELOPMENT OF A WIZARD WITHIN A CONSTRUCTIVIST PERSPECTIVE: URSULA LE GUIN’S “A WIZARD OF EARTHSEA” (BÜYÜCÜLÜK VE BİR BÜYÜCÜNÜN YAPISALCILIK KURAMI AÇISINDAN GELİŞİMİ: URSULA LE GUIN’İN “YERDENİZ BÜYÜCÜSÜ” ADLI ESERİ) Öz   PDF
Gülşah TIKIZ, Feryal ÇUBUKÇU
 
Cilt 4, Sayı 7 (2016) THE AMBIGUITY OF IDENTITY AND THE AMBIGUITY OF FORMATION IN AMBIGUOUS ADVENTURE BY CHEIKH HAMIDOU KANE AS A POSTCOLONIAL BILDUNGSROMAN (CHEIKH HAMIDOU KANE'İN KOLONİLEŞME SONRASI BİLDUNGSROMANI BELİRSİZ SERÜVEN'DE OLGUNLAŞMA VE KİMLİK KARMAŞASI) Öz   PDF
Petru GOLBAN, Derya BENLİ
 
Cilt 4, Sayı 7 (2016) THE ROLE OF MEMORY IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING AND ACHIEVEMENT (YABANCI DİL ÖĞRENİMİNDE VE BAŞARIDA HAFIZANIN ROLÜ) Öz   PDF
Rahmouna ZIDANE
 
Cilt 3, Sayı 5 (2015) THE USE OF SPOKEN LEARNER CORPORA TO DETECT PROBLEMS WITH LEXICAL ACCURACY Öz   PDF
Elif Tokdemir DEMİREL, Koray ŞAHİN
 
Cilt 4, Sayı 7 (2016) THINKING ABOUT A PROSPECTIVE METHOD OF TRANSLATION CRITICISM UPON AN ANALYSIS OF BERMAN’S TOWARD A TRANSLATION CRITICISM: JOHN DONNE Öz   PDF
Fundagül APAK
 
Cilt 4, Sayı 7 (2016) TİYATRO ESERLERİ ÇEVİRMENİNİN ROLLERİ (THE ROLES OF A DRAMA TRANSLATOR) Öz   PDF
Ayşe Şirin OKYAVUZ
 
Cilt 4, Sayı 7 (2016) TOPLUMSAL BİR GERÇEKLİK OLARAK YOKSULLUK VE VAKIFLARIN FONKSİYONLARI: KARAMAN YUNUS EMRE KÜLTÜR VAKFI ÖRNEĞİ (POVERTY AS A SOCIAL REALITY AND SOCIAL FUNCTIONS OF FOUNDATIONS: EXAMPLE OF KARAMAN YUNUS EMRE CULTURAL FOUNDATION) Öz   PDF
İsmail GÜLLÜ, Savaş KALAYCI
 
Cilt 3, Sayı 6 (2015) TOPLUMSAL (ÖZ)YAŞAMÖYKÜSEL BİR ROMAN ÖRNEĞİ: BABAM Öz   PDF
Mehmet SAYIN
 
Cilt 2, Sayı 3 (2014) TRIANGLE REMÉMORATIF : ISTANBUL – LE JEUNE PAMUK – ARTISTES/ÉCRIVAINS FRANÇAIS Öz   PDF
Mümtaz KAYA
 
Cilt 4, Sayı 8 (2016) TÜRKİYE'DE ERKEK OLMAK: ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN YAŞADIKLARI ZORLUKLAR (BEING MEN IN TURKEY: THE DIFFICULTIES EXPERIENCED BY UNIVERSITY STUDENTS) Öz   PDF
Özlem HASKAN AVCI, Muharrem KOÇ, Öznur BAYAR, Erdi YÜCE
 
Cilt 3, Sayı 6 (2015) UNE LECTURE DRAMATIQUE POUR BAUDELAIRE XII Poésie symphonique V - Un essai empathique Öz   PDF
Tuğrul İNAL
 
Cilt 2, Sayı 4 (2014) UNE LECTURE PSYCHANALYTIQUE DE LA PLEURANTE DES RUES DE PRAGUE: LA VOIE QUI MENE SYLVIE GERMAIN DE LA SOUFFRANCE A LA CATHARSIS Öz   PDF
Emine GÜZEL
 
Cilt 4, Sayı 7 (2016) UNE MORT TRÈS DOUCE VE UNE FEMME ADLI ESERLERDE KADIN KİMLİĞİNİN TOPLUMSAL BOYUTLARI (THE SOCIAL DIMENSIONS OF THE IDENTITY OF WOMAN IN “UNE MORT TRÈS DOUCE”AND “UNE FEMME”) Öz   PDF
Fatma KABA
 
Cilt 2, Sayı 4 (2014) ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN TÜRKİYE’DE YAŞANAN ASKERİ DARBELERE İLİŞKİN ALGILARI ÜZERİNE BİR İNCELEME Öz   PDF
Sevda Gülşah YILDIRIM, Eren YÜRÜDUR, Sedat YAZICI
 
Cilt 2, Sayı 3 (2014) VICTORIAN CRITICS AND METACRITICS: ARNOLD, PATER, RUSKIN AND THE INDEPENDENCE OF LITERARY CRITICISM Öz   PDF
Petru GOLBAN
 
Cilt 1, Sayı 1 (2013) VISION, REPRESENTATION AND THE DISCOURSE OF THE GAZE IN THE WAVES Öz   PDF
Tzu Yu Allison LIN
 
Cilt 2, Sayı 4 (2014) VOLTAIRE VE MICROMEGAS ADLI FELSEFİ HİKÂYESİ ÜZERİNE Öz   PDF
Hakan SOYDAŞ
 
Cilt 3, Sayı 5 (2015) WERKGESCHICHTE OHNE WERK: ORHAN PAMUKS SCHNEE AUS DEKONSTRUKTIVER PERSPEKTIVE Öz   PDF
Onur Kemal BAZARKAYA
 
Cilt 3, Sayı 6 (2015) XVI. VE XVII. YÜZYIL FRANSIZ YAZININDA DİN SAVAŞLARI VE AGRİPPA D’AUBİGNÉ’NİN LES TRAGIQUES ÖRNEĞİ Öz   PDF
İrfan ATALAY
 
Cilt 2, Sayı 3 (2014) Y KUŞAĞININ BİRİNCİ VE İKİNCİ YARISINDA İŞ DEĞERLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Öz   PDF
Sevinç KÖSE, Lale ORAL, Hilmiye TÜRESİN TETİK
 
Cilt 2, Sayı 4 (2014) YABANCI DİL ÖĞRETİMİNDE ŞARKILARIN KULLANIMI: FRANSIZ DİLİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİYLE BİR UYGULAMA Öz   PDF
Zühre Yılmaz GÜNGÖR
 
Cilt 3, Sayı 6 (2015) YANMETİNSELLİK BAĞLAMINDA KARŞILAŞTIRMALI BİR ÇÖZÜMLEME: ANNA GAVALDA’NIN “JE L’AIMAIS/ONU SEVİYORDUM” ADLI ROMANININ FRANSIZCA VE TÜRKÇE BASKILARI Öz   PDF
Kamil CİVELEK
 
Cilt 4, Sayı 8 (2016) YAPIT ÇÖZÜMLEMESİNDE TOPLUMELEŞTİRİ, YAZIN TOPLUMBİLİMİ YÖNTEMLERİ VE LUCİEN GOLDMANN’IN OLUŞUMSAL YAPISALCILIĞI (METHODS OF SOCIOCRITICS, THE SOCIOLOGY OF LITERATURE IN THE ANALYSIS OF TEXTS AND LUCIEN GOLDMANN’S GENETIC STRUCTURALISM) Öz   PDF
İrfan ATALAY
 
Cilt 1, Sayı 2 (2013) YAYIN DEĞERLENDİRME / REVIEW Öz   PDF
İrfan ATALAY
 
Cilt 1, Sayı 2 (2013) YAYIN DEĞERLENDİRME / REVIEW Öz   PDF
Pınar SEZGİNTÜRK
 
Cilt 2, Sayı 3 (2014) YAYIN DEĞERLENDİRME / REVIEW Öz   PDF
Yusuf TOPALOĞLU
 
Cilt 2, Sayı 4 (2014) YAYIN DEĞERLENDİRME / REVIEW Öz   PDF
Oktay ATİK
 
Cilt 3, Sayı 6 (2015) YAYIN İLKELERİ Öz   PDF
Sosyal Bilimler Dergisi HUMANİTAS
 
Cilt 4, Sayı 7 (2016) YAYIN İLKELERİ Öz   PDF
Sosyal Bilimler Dergisi HUMANİTAS
 
Cilt 4, Sayı 7 (2016) YAYIN YÖNETMENİNDEN Öz   PDF
Ali TİLBE, Sonel BOSNALI, Fatma ER
 
Cilt 4, Sayı 8 (2016) YAYIN YÖNETMENİNDEN / EDITORIAL Öz   PDF
Ali TİLBE, Sonel BOSNALI, Fatma KAHRAMANOĞLU
 
Cilt 3, Sayı 6 (2015) YENİÖTESİ EVRENİN YANSISI KÜÇÜREK BİR ANLATI: JEAN ECHENOZ’DAN BEN GİDİYORUM Öz   PDF
Ali TİLBE, Pınar SEZGİNTÜRK
 
Cilt 2, Sayı 4 (2014) YUNANİSTAN (B. TRAKYA) TÜRK EDEBİYATINDA BARIŞ ÖZLEMİ Öz   PDF
Yakup KURT
 
Toplam 178 ögeden 1 - 178 arası