Kapak görseli

AMANDİNE YA DA İKİ BAHÇE ÖYKÜSÜNDEKİ İYİ VAHŞİ MİTİNİN İZLERİ (TRACES OF THE NOBLE SAVAGE MYTH IN THE TALE “AMANDINE OR THE TWO GARDENS”)

Rabia TOPAN
1.655 229

Öz


Öz: Michel Tournier, yapıtlarındaki mitsel gönderimlerin zenginliğiyle tanınır ve mitlerin yeniden yorumlanmasında örnek teşkil eden yazarlar arasındadır. İlk öykü kitabı olan Çalı Horozu’nda da birçok mite gönderim yapar. Çocuk izleği yazarın yazınında önemli bir yer tuttuğundan, bu yapıtında birden fazla öykünün kahramanı çocuktur. Amandine ya da İki Bahçe adlı öykünün kahramanı da bir kız çocuğudur ve yazar bu yapıtında, bir kız çocuğunun doğal yaşamla karşılaşma serüvenini anlatır. Çocuk kahramanının gözünden uygar toplum ve doğal ortamı betimler. Bu betimlemeler yapılırken yazar, modern dünyadaki, başta eğitim olmak üzere, yanlış gördüğü doğruları eleştirir. Estetik olarak daha güzel bir ortamda bulunmasına karşın, bir çocuğun doğal ortamda daha mutlu olduğunu belirtir. Bu yapıtta yazar, “iyi vahşi”mitinde anlatılan öz yeterliliğe sahip insan örneğindeki gibi, çocukların yetiştirilmesi gerektiğini ve insanların kendi cennetlerini aramasının önündeki engellerin kalkması gerektiğini salık verir. Dahası, Tournier için cennet olabilecek yerler uygar toplumun dışında kalan bir uzamda olabilir. Amandine, çocukların kuşatıldığı yapay ortamlardan uzaklaşma isteğini ve doğal bir ortamda daha mutlu olduklarını ortaya koyan bir figürdür. Bu yolculuktan bahsederken, Tournier her ne kadar bir çocuğun ergenliğe geçişini anlatsa da, iyi vahşi mitik izlekleri yardımıyla da bu yolculuğun daha iyi nasıl olabileceğine ışık tutar. Bu çalışmada, yapıttaki iyi vahşi mitini mit eleştirisi yaklaşımı ile incelemeyi amaçlıyoruz.

Abstract: Michel Tournier, known for the rich mythical references in his works, is an author who serves as a model for reinterpreting the myths. In his first tale book The Fetishist, he refers to several myths. As the theme of child holds a significant place in his literature, there are few children as heroes in this book. The hero of Amandine or the two gardens is a female child and the author presents the adventure of this girl, encountering with wild nature. He describes the modern society and wild nature from this female child’s perspective. While making these descriptions, the author firstly criticizes modern education and then truths that turn out to be wrong. Even if a child lives in aesthetically nice places, s/he feels happier in wild nature. In this work, the author advises to raise children as autonomous beings as it is explained in the noble savage myth and to remove obstacles in order to encourage them to find their heavens. Moreover, heaven can take place where there is no modern civilization. Amandine is a figure for all children who desire going away from artificial environments and who are happier in wild nature. Although Tournier explains the process of a child’s entrance into puberty, he also enlightens by showing how this process would be better by using noble savage mythemes. In this regard, this study aims to examine the noble savage in this tale in the light of myth criticism.

 


Anahtar kelimeler


Mit, Mit Eleştirisi, Michel Tournier, Öykü, İyi Vahşi Miti. (Myth, Myth criticism, Michel Tournier, Tale, Noble Savage.)

Tam metin:

PDF


Referanslar


Brunel, P. (1992). Mytho critique. Théorie et parcours. Paris: PUF

Diderot, D. (1955). Supplément au voyage de Bougainville. Genève: Droz.

Durand, G. (1972). Le voyage et la chambre dans l'œuvre de Xavier de Maistre. In: Romantisme, Voyager doit être un travail sérieux, 4, 76-89.

------------- (1996a). Introduction à la mythodologie. Mythes et sociétés. Paris: Editions Albin Michel.

------------- (1996b). Champs de l’imaginaire. Grenoble: ELLUG.

Eliade, M. (1957). Mythes, rêves et mystères. Paris: Gallimard.

Montaigne, M. de (2008). Les Essais, Livre I. (Trad. Moderne: Guy de Perron). Léogeats.

Mrozowicki, M. (1999). Le thème de l’exclusion dans l’œuvre de MichelTournier. In: Jacqueline SESSA, Figures de l’exclu. Saint-Étienne: Publications de l’Université Saint-Étienne.

Redfern, W. (1996). Michel Tournier, Le coq de bruyère. Cranbury: Associated University Presses.

Rousseau, J. J. (1868). Œuvres complètes de J. J. Rousseau. (Tome quatrième). Paris: Firmin Didot Frères, Fils et Cie.

------------------- (2012). Toplum Sözleşmesi. (Çev. Vedat Günyol). İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.

--------------------- (2014a). Discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes. Édition augmentée, Arvensa Éditions (édition numérique).

--------------------- (2014b). Discours sur les sciences et les arts. Édition augmentée, Arvensa Éditions (édition numérique).

---------------------- (2014c). Émile ou de l’éducation. Édition augmentée, Arvensa Éditions (édition numérique).

Tournier, M. (1977). Le vent Paraclet. Paris: Gallimard.

--------------- (1978). Le coq de bruyère. Paris: Gallimard.

Le Huff Post avec AFP «L'écrivain Michel Tournier est mort à l'âge de 91 ans» Erişim tarihi: 06 Nisan 2016, http://www.huffingtonpost.fr/2016/01/18/michel-tournier-mort-91-ans_n_9011410.html.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.