Kapak görseli

SUB-SUBALTERN: SELF-FASHIONING OF AN AFRICAN-AMERICAN SLAVE AROUND THE WORLD (BASTIRILMIŞ KİMLİK: AFRİKA KÖKENLİ AMERİKALI BİR KÖLENİN DÜNYA SEYAHATİ)

Cansu Özge ÖZMEN
1.828 311

Öz


David Dorr’s A Colored Man Around the World (1858) is a rare travel narrative written by an African-American slave and published before the Civil War. Dorr accompanied his owner in his travels and was promised to be granted his freedom on their return to the United States. When the promise was not fulfilled, Dorr fled to Ohio and published his account. Identifying himself as a patriotic American, Dorr echoes the imperialistic sentiments inherited from the British political imagination while simultaneously setting Britain against the United States with an awareness of a colonial past. Three other subaltern groups Dorr represents that are of interest to this study are women, –regardless of class, national or racial distinction- dogs, and the Oriental people as a whole, all of which I refer to as his sub-subaltern. The levels of subaltern representations in Dorr’s narrative point to manifold identity markers. He imparts with white patriarchal norms, current legality and acceptance of the institution of slavery, normalization of specieism, racial and gender discrimination as well as American political and cultural exceptionalism. Attidunal ambivalence regarding depictions of the Oriental is predominantly present in a similar vein to other contemporary American travel accounts published in the 19th century. This paper’s focal interest is on the self-fashioning of an African-American slave on a very critical transitional period in his life and on his voluntary adoption of a Anglo-American identity which he instrumentalizes to create his own sub-subaltern with diligent avoidance of an acknowledgment of his subalternity.

Keywords: Travel narrative, Orientalism, Subaltern, Slavery.

BASTIRILMIŞ KİMLİK: AFRİKA KÖKENLİ AMERİKALI BİR KÖLENİN DÜNYA SEYAHATİ

Öz: David Dorr’un 1858’de yayımlanan seyahatnamesi Afrika kökenli Amerikalı bir köle tarafından İç Savaş öncesinde yazılan tek eserdir. Dorr, seyahatleri sırasında sahiplerine eşlik etmiş ve kendisine Amerika Birleşik Devletleri’ne dönüşlerinde özgürlüğüne kavuşma sözü verilmiştir. Bu söz yerine getirilmediğinde, Dorr Ohio’ya kaçarak, notlarını yayımlatmıştır. Dorr da, diğer Amerikalı seyyahlar gibi, İngiliz ve Fransız seyyahlar göz önünde bulundurularak, genel olarak Doğu’ya özel olarak da Osmanlı İmparatorluğu’na seyahat bağlamında, gecikmiş (belated) olarak nitelendirilebilir. Dorr’un seyahatinin müstesna koşullarının yanısıra, yurt dışında karşılaştığı bastırılmış kimlik taşıyan azınlıkları temsili –kendisi de bastırılmış bir kimlik taşırken- bu çalışmanın odak noktasıdır. Diğer bastırılmış kimlikler arasında –sınıfsal, ulusal ve ırksal ayırımlar yazar tarafından da gözetilmeden- Doğulu, kadın ve hayvan yer almaktadır. Kendini bir vatansever olarak tanımlayan Dorr, İngiliz siyasi tahayyülünden miras kalan emperyalist duyarlılığı aksederken, sömürge geçmişinin farkında olarak Amerika’yı da İngiltere’ye karşı konumlandırmaktadır. Dorr’un anlatısındaki bastırılmış kimlik temsilleri birçok imlecini kapsıyor. Ataerki, kölelik kurumunun yasallığı ve yaygın kabulü, türcülüğün normalleştirilmesi, ırkçılık ve cinsiyetçilik ve aynı zamanda Amerikan siyasi ve kültürel istisnacılığı anlatıya içkindir. Temsildeki ikirciklik –hayranlık ve kibir- Doğulu betimlemelerinde çağdaşı 19. yüzyıl Amerikan seyahatnamelerinde de görülür. Bu çalışmanın temelinde, Afrika kökenli Amerikalı bir kölenin hayatının elzem bir geçiş döneminde –kölelikten esarete- kendi kimliğini biçimlendirişi; gönüllü bir şekilde Anglo-Amerikan kimliğini benimsemesi (yasal olarak sahip olmadığı bir hak olmasına rağmen) ve bu kimliği temsilinde başka bastırılmış kimlikleri betimleyerek kendi kimliğini ikrar etmekten ısrarla kaçınması yatmaktadır.

Anahtar Sözcükler: Sehayatname, Kölelik, Şarkiyatçılık, Bastırılmış Kimlik.

Anahtar kelimeler


Travel narrative, Orientalism, Subaltern, Slavery

Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.20304/husbd.69346

Referanslar


Dorr, D. F. (1858). A Colored Man Around the World by a Quadroon. Ohio.

Klinger, B. (1997). The Road to Dystopia: Landscaping the Nation in Easy Rider. Steven Cohan and Ina Rae Hark (Eds.). The Road Movie Book. New York: Routledge.

Sugimori, M. (2011). Narrative Order, Racial Hierarchy, and “White” Discourse in James Weldon Johnson’s The Autobiography of an Ex-Colored Man and Along This Way. MELUS, 36 (3).

Olney, J. (1984). “I Was Born”: Slave Narratives, Their Status as Autobiography and as Literature, Callaloo, 20, 46-73.

Thompson, C. (2011). Travel Writing. New York: Routledge.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.