CONCEPTS OF SELF-REALIZATION, FREEDOM, FREE WILL AND DETERMINISM IN AMERICAN PHILOSOPHY

Özlem ÖZEN
2.080 542

Öz


Amerikan felsefesi konusunu bir çok farklı alandan almaktadır. Bunlardan birisi de bireyin kainattaki durumuyla birlikte, birey Allah ilişkisini inceleyen dini görüştür. Buna göre, insan tabiatının kurtuluşa ermesi için Allah’a ihtiyaç duyduğu düşüncesi bireyin ahlaki hürriyetiyle ve dolayısıyla da bireyin ait olduğu topluma katkılarıyla çok yakından ilintilidir. Allah’ın kendi varlığını dünyada tecelli ettirmesiyle Onun vüce varlığını daha iyi algılamak için, yaratılmış varlıklar içinde en zeki ve en değerli vasıflara sahip biri olan, bireyin belli bir süreçten geçmeye ihtiyacı vardır. Bu da onun kendini gerçekleştirmesi ve başarıya ulaşmasına yol açmaktadır. Bu makalede amaçlanan bireyin toplumundaki konumunu Allah’ı idrak edişiyle bağlantılı bir biçimde göstermektir. Burada incelemek üzere seçilen üç tanınmış Amerikalı felsefeci,on dokuzuncu yüzyıl Amerikan düşüncesine göre önemli bir yere sahiptir.  J.Royce, J.Edwards ve R.W.Emerson, aralarında bazı düşünce farklılıkları olmasına rağmen, birey ve Allah ilişkisi bakımından tartışılması gerekli olan düşünce yollarını geliştirmişlerdir. Bu düşünce biçimini irdelemek için, kendini-gerçekleştirme, hürriyet ve hür irade, ve determinism (gerekircilik) kavramlarının irdelenmesi gereklidir;.sonuç olarak bu da Allah’ın bireyin toplumdaki tecrübeleri yoluyla tecelli ettiği anlayışına ışık tutacaktır. Bunun yanısıra, bu kavramları karşılaştırmalı olarak irdelemek, bu üç filozofun düşünce biçimleri arasındaki farkı ortaya koymak amacıyla önem kazanır. Dolayısıyla, birtakım tecrübeler edinirken birey, iyinin ve kötünün farkına varacak, ki bu da içinde yaşadığı toplumun gelişimine yol açacaktır.

Anahtar Sözcükler: Kendini-Gerçekleştirme, Hür İrade, Determinizm (Gerekircilik), J. Royce, J. Edwards, R.W. Emerson.

CONCEPTS OF SELF-REALIZATION, FREEDOM, FREE WILL AND DETERMINISM IN AMERICAN PHILOSOPHY

Abstract: American philosophy takes its subject from many different areas one of which is the religious aspect that scrutinizes the position of the individual on earth as well as his relationship with God. The idea that human nature needs God to reach salvation is closely related to the moral freedom of the individual and therefore to his contribution to the community he belongs to. To better grasp the existence of God who expresses Himself in the world, the individual, as the most intelligent and precious thing in the creation, needs to go through a process that leads him achieve self-realization and accomplishment. This paper aims at demonstrating the position of the individual in his community in relation to his recognition of God. Although they possess differences of opinions, the three prominent American thinkers, chosen to be discussed have an important place in the 19th century American thought. J.Royce, J.Edwards and R.W. Emerson, have developed their own ways of thinking that are essential to discuss regarding the relationship between the individual and God. To explore this notion I need to scrutinize the concepts of self-realization, freedom and free will, and determinism which will finally shed light to the idea that God expresses Himself through the experience of individual in his society. Furthermore, examining these concepts through a comparative approach is important to make a distinction among the thinkers’ ways of thinking. Thus, in realizing his experience, the individual recognizes good and evil that will also lead the improvement of society he lives in.

Keywords: Self-realization, Free Will, Determinism, J.Royce, J.Edwards, R.W.Emerson.Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.20304/husbd.66975

Referanslar


Benton, W. (Ed.). (1963). Encyclopedia Britannica Enc. Britannica: Inc.

Calkins M. W. (1916). The Foundation for Royce’s Philosophy for Christian

Theism. The Philosophical Review, 25(3), 282-296. Date of access: 12 Ocak 1999, http://links.jstor.org/sici.

Copleston, S. J. F. (1967). A History of Philosophy. Image Books.

Cury, D. (Ed.). (1986). Highlights of American Literature. English Language

Programs Division. Washington: D. C. Emerson, R. W. (1989). Self-Reliance. Nina Baym (Ed.) The Norton Anthology of American Literature, 437-454. W.W.W. Norton and Company.

Edwards, J. (1957). Freedom of the Will. Paul Ramsey(Ed.). (p. 41). New Haven: Yale Un. Press. --------------- (1960). The Nature of True Virtue. William K. Frankena (Ed.)

Ann Arbor: Un. Of Michigan Press. Haldar, H. (1899). The Conception of the Absolute. The Philosophical Review, 8 (261), p.72.

Jarvis E. A. and Frank A. O. (1975). The Conception of God in the Later Royce.

Kluwer Academic Publishers. Mc Dermott, J. (1985). Josiah Royce’s Philosophy of the Community: Danger of the Detached Individual. American Philosophy, 153-176. Cambridge University Press.

Singer, M. (Ed.). (1985). American Philosophy. Cambridge University Press.

Royce, J. (1885).The Religious Aspect of Philosophy. Boston: Houghton Mifflin. ------------ (1898). Studies of Good and Evil. New York: D. Appleton.

Stephen R. Y. and John C. A. (Ed.). (1993). The Edwardsean Legacy.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.