YUNANİSTAN (B. TRAKYA) TÜRK EDEBİYATINDA BARIŞ ÖZLEMİ

Yakup KURT
1.691 339

Öz


İnsanın elinden yiten her değer gibi barışın da değeri ve önemi onun yokluğunda anlaşılır. Dünyada barışın önemini en iyi anlayanlar savaş dehşetini yüz yüze yaşamış olan halklardır kuşkusuz. İnsanlık tarihi, insanoğlunun varoluş serüveninin korkunç örnekleriyle, trajik deneyimleriyle doludur. Yakın geçmişten günümüze dek bu trajedi Bosna’da, Irak’ta, Suriye’de ve kimi Afrika ülkesinde birbirlerini boğazlayan, ateşin içinde, açlık ve yokluk içinde inleyen halklar üzerinde oynanmaktadır. Balkan halkları ve aralarında yaşayan çeşitli topluluklar, dünyayı istedikleri gibi biçimlendirmek isteyenlerce tasarlanmış düşmanlıklar ve bu güçlerin çıkarlarıyla beslenmiş olan savaşın bedelini en ağır biçimde ödemişlerdir. Balkan coğrafyasındaki bütün halklar, savaşın korkunç yüzüne tanık olmuşlardır. Ancak şurası bir gerçek ki, savaşın en kolay hedefi, bu ülkelerde yaşayan ve büyük ölçüde korumasız olan azınlıklar olmuştur her zaman. Her toplumda şiddet ve savaş yanlısı olduğu gibi barışsever insanlar da vardır muhakkak. Barışa duyulan özlemin sanatta ve edebiyatta özel bir yeri vardır. Edebiyat, kendi sihirli gücüyle savaş denilen bu insanlık vahşetine karşı durur. Yunan toplumunda barışa vurgu yapan güçlü kalemler hep olmuştur. Aristofanis’ten Ritsos’a kadar bu gelenek hep sürmüştür. Bunun gibi Yunan toplumu içinde yaşayan bir azınlık toplumu olan Batı Trakya Türkleri de barış türkülerini edebiyatın diliyle söyleyegelmişlerdir.

Anahtar Sözcükler: Batı Trakya, Türk Edebiyatı, Türk Şiiri, Barış Özlemi, Göç, İstimlak.


THE YEARNING FOR PEACE IN TURKISH-GREEK (WESTERN THRACE) LITERATURE

Abstract: Like every value that one loses, the value of peace is realized in its absence. Admittedly, the societies that experience the horror of war are the ones that truthfully realize the importance of peace. The history of humanity is full of terrible examples of adventures of existence and tragic experiences of mankind. This tragedy is acted on people that slaughter each other, live in hunger and poverty in Bosnia, Iraq, Syria, and some African countries. All people in Balkan region have witnessed the horrible side of war. However, it cannot be denied that, the defenseless minorities living in these countries have been the easiest target of war. In every society, there have been pacifist people as well as the ones that support violence and war. The yearning for peace has a special place in arts and literature. Literature has always stood against this savageness with its magical power. There have been always powerful writers that emphasize peace in Greece. From Aristophanes to Ritsos this tradition has been maintained. Western Thrace Turks who live as minority in Greece have sung their peace songs with literature.

Keywords: Western Thrace, Turkish Literature, Turkish Poetry, Yearning for Peace, Migration, Expropriation.


Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.20304/husbd.94287

Referanslar


Ali, R. (2002). Zor İş.Yunanistan: İş Şafak Yayınları.

Arif, M. (1974). Üzeyir Ağa. İstanbul: Dede Korkut Yayınları.

Galip, S. (1998). Martı Kanadından Damlalar. Yunanistan: Şafak Yayınları.

Hızlan, D. (2002).Yaşar Kemal ile Söyleşi. Erişim Tarihi:10 Haziran 2014, blog.evinart.net. ------------ (19 Ekim 2012). Büyük Usta Dörtlüyü Tamamladı. Hürriyet Gazetesi.

Hüseyinoğlu, T. (2004). Meslek Borcu. Yunanistan.

İoannu, Y. (1974). “Sto Spiti tou Kemal (Kemal’in Evinde)” (İ Moni Klironomia). Thessaloniki (Selanik): Sokoli Yayınları.

İ Moni Kironomia (2002). Sto Spiti tou Kemal. Etnos Gazetesi.

Kemal, Y.(2007). Karıncanın Su İçtiği/ Bir Ada Hikâyesi. İstanbul: YKY. ----------- (2 Ekim 2012).Yeni Kitabını Tanıttı. Hürriyet Kültür Sanat.

Kiriakidou, N. (2010). İ Eiriniki Triada tou Aristofani, “Aharneis, Eirini,

Lysistrati”.(Yüksek Lisan Tezi). Yunanistan: Selanik Aristoteles Üniversitesi. Mehmet, İ. (2002).Başkadır.Şafak Dergisi, 125. Gümülcine (Komotini), Yunanistan. --------------- (2003). Gaflet Düşleri. Şafak Dergisi, 134. Gümülcine (Komotini), Yunanistan.

Mustafa, H. (1999). Barışa Özlem.Şafak Dergisi, 97.Gümülcine (Komotini), Yunanistan. -------------- (2003). Yunanistan.

Ritsos, Y. (2012). Barış. Trakya’nın Sesi Gazetesi 1091. Gümülcine (Komotini), Yunanistan.

Sağlam, F. (1995). Yunanistan’da (Batı Trakya) Çağdaş Türk Şiiri Antolojisi.

İzmir: BTTDD Yayınları. Sadık Ahmet, F. (2004). Kardan Kız. Ankara: ATO.

Sotiriu, D. (2014). Benden Selam Söyle Anadoluya. İstanbul: Can Yayınları.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.