FACILITATION POTENTIAL OF THE MNEMONICS FOR THE TEACHING OF JAPANESE VOCABULARY TO TURKISH SPEAKER

Cahit KAHRAMAN, Buğra ZENGİN
1.895 431

Öz


Yabancı dil kelime öğrenimi/öğretiminde bellek tekniklerinin sistematik kullanımı önemli yer tutmaktadır. Anımsatıcılar bu stratejinin etkin ürünleridir. Bu bellek yardımcılarını üretmeyi öğrenmenin önemli bir yönü yapılarındaki örüntüyü incelemekten geçmektedir. Bu çalışmanın amacı Türk öğrencilerin Japonca kelime öğrenimini kolaylaştırmak amacıyla araştırmayı yürütenler tarafından sunulan anımsatıcı örneklerdeki örüntüleri analiz etmekti. Öğretilmesi hedeflenen 68 kelimenin çoğu bir Japonca-Türkçe sözlükten rastgele seçildi. Japoncayı seçmeli ders olarak alan 54 Türk öğrenciden anımsatıcıların her birini hatırlamaya yardımcı olup olmadığına dair potansiyel etkisi açısından artı ya da eksi olarak işaretlemesi istendi. Sonuçların analizini müteakiben, kısmen olumsuz görüşleri olan ve çoğunlukla olumlu görüşleri olan katılımcılardan 10 kişilik bir odak grup oluşturuldu. Çalışmaya derinlik kazandırmak için görüşlerini detaylarıyla belirtip açıklamaları istendi. Ayrıca, anımsatıcıların yapısını açıklamak için kavramsal metafor teorisi ve yaratıcı dil kullanımlarıyla ilgili literatüre başvuruldu. Araştırmacıların varsayımı, anımsatıcı örneklerin büyük çoğunluğnun sessel benzerlik ve anlamsal ilişkilerden yaratılmış yaratıcı ve faydacı bağlantılar aracılığıyla Japonca öğrenen Türk öğrencilerin hedef kelimeleri hatırlamasını kolaylaştırdığıdır. Hayal gücü yüksek kelime oyunları hedef kelimelerin zihinde işlenmesine derinlik katar ve mizah öğrenciyi motive eder. Birinci dilin yanında İngilizce’nin kullanıldığı anımsatıcılar en populer yabancı dil İngilizce’nin diğer yabancı dillerin öğrenimindeki potansiyel yararlarına dair fikirler vermektedir.

Anahtar Sözcükler: Anımsatıcılar, Japonca Kelimeler, Japonca Öğrenen Türkler, Yabancı Dil Olarak İngilizce.


FACILITATION POTENTIAL OF THE MNEMONICS FOR THE TEACHING OF JAPANESE VOCABULARY TO TURKISH SPEAKERS

Abstract: Systematic use of memory techniques holds an important place in foreign language vocabulary learning/teaching. Mnemonics are the efficient products of this strategy. One of the key aspects of producing these memory aids involves the analysis of the patterns. This study aims to analyze patterns in the mnemonics sample presented by the researchers that conduct the study aiming to facilitate the Japanese vocabulary learning of Turkish students. Most of the 68 target words were selected randomly from a Japanese-Turkish dictionary. Fifty-four Turkish students taking Japanese as an elective were asked to mark plus or minus regarding the potantial recall effect of each mnemonic. Following the analysis of the results, a focus group was constituted of 10 participants, both those with partially negative opinions and those with predominantly positive opinions. In order to provide depth, they were asked to elaborate and explain their opinions. To explain the nature of mnemonics, the contemporary metaphor theory and relevant literature on creative uses of language were also referred to. The researchers’ assumption is that majority of the mnemonics samples can facilitate the Turkish students’ recall of the Japanese vocabulary through creative and pragmatic connections created out of acooustic similarity and semantic relations. Imaginative word plays contribute to the depth of processing the target language and humor motivates the learner. Use of English alongside the first language in the mnemonics has implications for the potential benefit of the most popular foreign language for the learning of other foreign languages.

Keywords: Mnemonics, Japanese Vocabulary, Turkish Learners of Japanese, English as a Foreign Language.Anahtar kelimeler


(combining sounds and images), representation of sounds in memory

Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.20304/husbd.51154

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.