UNE LECTURE PSYCHANALYTIQUE DE LA PLEURANTE DES RUES DE PRAGUE: LA VOIE QUI MENE SYLVIE GERMAIN DE LA SOUFFRANCE A LA CATHARSIS

Emine GÜZEL
1.832 477

Öz


II. Dünya Savaşı sonrası kuşağında yer alan ve günümüz çağdaş yazarlarından biri olan Sylvie Germain, birçok yapıtında toplumları derinden etkileyen olayları kötülük kavramı doğrultusunda ele almıştır. Birbirinin devamı şeklinde ve aynı konular etrafında gelişen yapıtları ortak bellek olgusunu yansıtmaktadır. Felsefe alanında doktora diplomasına sahip olan yazar, olayları tarihsel bağlamda dini, felsefi ve edebi boyutta derinlemesine irdelemektedir. Yazarın edebi evrenini yüzyıllardır insana gözyaşı akıttıran ve derin acılar yaşatan kötülük kavramı oluşturmaktadır. Savaş, cinayet, katliam, tecavüz, ensest, adı ne olursa olsun, kötülük sonrası yaşanan yıkımlar ve acılar yalnızca içinde bulunulan dönemi ve bireyleri etkilememiş, aynı zamanda gelecek kuşaklara da genetik yoluyla aktarılmıştır. Psikanalizin öncüsü olarak bilinen Freud, aynı zamanda bilinçaltı kavramını da ortaya koyan ilk bilim adamıdır. Bu buluşuyla, birçok ruhsal hastalığın temelini, bastırılmış duyguların gün yüzüne çıkmasıyla açıklamıştır. Ruhsal bir hastalık olarak ortaya çıkan psikoz, dışa aktarılamamış duygu ve düşüncelerin farazi görüntüler (halüsinasyonlar) oluşturmasıyla kendini göstermektedir. Bu hastalık bireyin iç dünyasında yaşadığı çatışmaları gerçek yaşama aktarmasıyla oluşan kopukluğu ifade etmektedir. Sylvie Germain'in Prag sokaklarında ağlayan kadın, adlı öyküsü, bir kadın anlatıcının, bilinç ve bilinçaltı savaşının ortaya koyduğu farazi bir görüntü altında insanlığın yaşadığı tüm acıları dile getirmektedir. Edebi metinlerin insanlığın yaşanmışlıklarına tanıklık eden belgeler olduğu unutulmamalıdır. Bu çalışma, ruhsal sıkıntılardan arınma yollarından biri olarak "yazma" eyleminin önemini ortaya koymaktadır.

Anahtar Sözcükler: Sylvie Germain, Edebiyat, Psikanaliz, Katharsis, Kötülük, Acı, Psikoz, Prag sokaklarında ağlayan kadın.


PSYCHOANALYTICAL READING IN THE WEEPING WOMEN ON THE STREETS OF PRAGUE: THE WAY THAT LEADS SYLVIE GERMAIN FROM THE SUFFERING TO THE CATHARSIS

Abstract: Sylvie Germain, one of the writers of the generation of the post-World War II years, is a contemporary writer who highlights in her novels the events that profoundly influenced nations through the notion of the evil. Her novels follow one another on the same subject and reflect around a collective memory. The author who holds a doctorate in philosophy, probes historical event deeply from their religious, philosophic and literary angles. Her literary universe is made of the concept of evil that has determined the humanity to cry and suffer for centuries. War, crime, murder, rape, incest - each represents the evil. The sufferings and the destructions lived after the evil had only some fatal consequence at that time, but also their effects were genetically transferred to future generations. Freud, who is considered as the pioneer of psychoanalysis, was the first scientist who elaborated the theory of the unconscious. He was then able to explain the causes many mental disorders as manifestations of repressed feelings. Psychosis, considered as a mental disorder, is the unearthing of hallucinatory images stemming from repressed feelings and thoughts. The disorder reveals a disconnect between the internal world and the real life of the individual. The short story of Sylvie Germain, entitled The weeping women on the streets of Prague, presents all the sufferings of the humanity by a narrator who describes the conflict between the unconscious and the conscious through hallucination. We should not forget that the literary texts are documents witnessing the real-life experiences. The present study attempts to show that one of the ways for catharsis is to "write".

Keywords: Sylvie Germain, Literature, Psychoanalysis, Catharsis, Evil, Suffering, Psychosis, The weeping women on the streets of Prague.  


Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.20304/husbd.78384

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.