PASTORAL ÇOCUKLAR: SYLVIA PLATH VE NİLGÜN MARMARA

Feryal ÇUBUKÇU, Merve GÜVEN
3.069 802

Öz


20.yüzyılda kadın ile ilgili felsefe, sosyoloji, psikoloji gibi alanlarda yaşanan önemli gelişmeler edebiyat alanına yansımıştır. Amerikan edebiyatını okuyup, inceleyen Türk edebiyatçılar da, onlar ile etkileşim içinde olmuştur. Bu çalışmada Amerikalı şair Sylvia Plath (1932-1963) ve İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünü bitirme tezini Plath üzerine yapan Türk şair Nilgün Marmara’nın (1958-1987) yapıtlarında cinsiyet ve kimlik sorununun önemli bir yeri vardır. Bu çalışmanın amacı, Sylvia Plath ile Nilgün Marmara arasındaki ilişkiyi şiirleri ve yaşam öyküleri açısından değerlendirmektir. Bu bağlamda Plath’ın “Daddy” “Medusa”, “Lady Lazarus” adlı şiirleri Marmara’nın ise; “Mezar”, “Kan Atlası”, “Kuşum ve Ben” adlı şiirleri sosyolojik ve psikoanalitik eleştiriden yararlanılarak çözümlenmiştir. Farklı kültürlerde yaşayan Marmara ve Plath’in arasında, kişilik özellikleri bakımından çok fazla farklılıklar bulunmadığı gibi, toplumsal cinsiyet ideolojisinin yarattığı ortak sorunlar ve yaşam öykülerinde benzerlikler de bulunmaktadır. İki şairin eserlerinde, kan, baba, aile ve yokluk gibi birçok ortak imge ve tema saptanmıştır. Hem Plath hem de Marmara’da anneye karşı olan sevginefret tutumu, suçluluk hissi, bastırılmış geriye atılan çocukluk duyguları, erkek kardeşe duyulan kıskançlık, ölen babanın idealleştirilmesi, annenin kızını idealleştirmesi, ruh ikizini araması, çatışan anne-kız ilişkisi, kafalarındaki kadın imajına bağlılık ve intihar, feminist eleştirinin “dişil estetik” önerisini doğrulamaktadır. Dolayısıyla, bu çalışma feminist yazına katkı sağlama ve kadın sorununun edebiyattaki yansımalarını ortaya koyma açısından önem taşımaktadır.

Anahtar Sözcükler: Feminizm, Sylvia Plath, Nilgün Marmara, Kimlik.

PASTORAL CHILDREN: SYLVIA PLATH AND NILGUN MARMARA

Abstract: The philosophical, sociological and psychological developments of the 20th century regarding women have found their reverberations in literature. Turkish novelists, dramatists and poets have been in close touch with their western counterparts. This study tackles and problematizes gender and identity issues in the poems of Sylvia Plath (1932-1963) and Nilgün Marmara (1958-1987) who wrote her thesis on Sylvia Plath. The poems “Daddy” “Medusa”, “Lady Lazarus” by Plath and “Mezar”, “Kan Atlas”, “Kuşum ve Ben” by Marmara have been sociologically and psychoanalytically grappled in this study. Marmara and Plath who do not show many discrepancies in terms of personality, also share many common similarities on the basis of identity and gender issues despite the fact they came from different geographical locations. Both poets were interested in the same themes and motifs such as blood, father, family, alienation and loss. Both Plath and Marmara’s hatred –love relationship with their mothers, sense of guilt, repressed childhood memories, jealousy of their brother, death of the father, being idealized by their mothers, seeking for a soulmate, woman’s image, mother-daughter in conflict and suicidal attempts justify the female aesthetic of feministcriticism, that is why such a study is exemplary to show the gender issues and their reflections in literature.

Keywords: Feminism, Sylvia Plath, Nilgün Marmara, Identity.


Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.20304/husbd.91548

Referanslar


Alexander, P. (1991). A Biography of Sylvia Plath. New York: Viking Press.

Beck A.T. (1979). Cognitive therapy of depression A treatment Manuel. New York: Guilford Press.

Christodoulides, N. (2005). Out of the Cradle Endlessly Rocking. New York: Rodopi.

Ergüven, M. (2007). Sırdaş Görüntüler. İstanbul: Agora Yayınevi.

Gerish, B. (1998). This is not Death, it is Something Safer. Death Studies, 22, 735-7

Grant, M. J. (2006). A Feminist Analysis of Francis Poulenc’s Sonata for Oboe and Piano. (Doktora Tezi). Ohio: The Graduate School of the University of Cincinnati.

Isometsa E.T. (1998). Lönnqvist JK. Suicide Attempts Preceding Completed

Suicide. British Journal of Psychiatry, 173, 531-535. Lant, M. (1993). The big strip tease. Contemporary Literature, XXXIV (4), 620-6

Masterson, J. (1988). The Search for the Real Self. New York: The Free Press.

Marmara, N. (2007). Sylvia Plath’in Şairliğinin İntiharı Bağlamında Analizi.

İstanbul: Everest Yayınları. Marmara, N. (2010). Daktiloya Çekilmiş Şiirler. İstanbul: Everest Yayınları.

Millet, K. (1987). Cinsel Politika. (Çev. Seçkin Sevi). İstanbul: Payel Yayınevi.

Moran, B. (2013). Edebiyat Kuramları ve Eleştiri. İstanbul : İletişim Yayınları.

İnal, G. (1994). Kırmızı Kahverengi Defter. İstanbul: Telos Yayınları.

Özkişi, Z. G. (2013). Müzik Disiplini Bağlaminda Feminist Müzik Teorisi ve Cinsiyet Semantiği. International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 8 (12), 889-961.

Plath, S. (1992). Letters Home. Correspondence 1950-1963. Aurelia Schober

Plath (Ed.). New York: Harper Perennial, Henceforth LH. Sayıl. I. (2000). İntihar Davranışı, Kriz ve Krize Müdahale. Ankara: AÜ

Psikiyatrik Kriz Uygulama ve Araştırma Merkezi Yayınları, 6. Soyşekerci, H. (2012). Hayaller ve Harfler: Sylvia Plath ve Nilgün Marmara’nın

Ruh Ortaklığı. Feminist F Dergisi, 2. Erişim tarihi: 24 Nisan 2014 http://www.cafrande.org/?p=45150.

Tresca, D. Maternal Ambition and the Quiet Righteous Malice of Motherhood: An Examination of Sylvia Plath’s “Medusa”. Musemedusa. Erişim tarihi: 10 Mart 2014, http://musemedusa.com/dossier_1/tresca/.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.