STEREOTYPES IN NAIPAUL’S NOVELS

Cengiz KARAGÖZ
1.865 340

Öz


Naipaul, hem teorik yazıları hem de belirsiz ve aşırı derecede bütünleyici bakış açısını yansıttığı edebi eserleriyle en çok tartışılan edebi şahsiyetlerden biridir. Romanlarında yer alan sadece ana karakterler değil aynı zamanda ikincil karakterler de çoğu kez kendi ırksal kalıplarının göstergesi olan kişisel özellikleri üstlenirler. Sömürgecilik bazı kişilerin belirli milletleri ve ırkları aşırı derecede bütünleme ya da genelleme hatasına düşmesine sebep olduğu için Naipaul gibi yazarlar romanlarda ırklarına ya da uluslarına göre belirlenmiş ve seçilmiş olup öne çıkan özellikleri benimseyen basmakalıp karakterlere değinirler. Bu da onları ırk ayrımına götürür. Naipaul’un bu niteliği kendi ırklarını yansıtan tipik olarak kendine özgü özelliklere sahip Afrikalı ve Hintli karakterler olmak üzere karakterlerini ikiye bölerek yansıtmasına sebep olur. Afrikalı karakterler, Avrupalı sömürgeciler ile işbirliği yapan ve bir ülkede kaosa yol açan acımasız despotlar gibi olumsuz özellikleri kendilerinde somutlaştırırken Hintli karakterler ise çoğunlukla sömürgeciler tarafından zarara uğramış olan sömürgeleştirilmiş toplumlardan birinin tahrip edilmiş kişilik özelliklerini temsil ederler. Fakat yazara göre Afrikalılar sömürgeleştirilmiş milletlerin sosyo-politik ve psikolojik yaşamlarında sömürgeci toplumların ya da ülkelerin sebep olduğu yıkımdan çok daha derin tahribat bırakmıştır. Onun romanlarında bunun en belirgin örneği kendilerine özgü kişilikleri, kültür ve tarihini kaybetmiş ve yaşamlarını Avrupa ve yerli medeniyetleri arasındaki bir ikilemde idame ettirmek zorunda olan Hintli karakterlerde görülür.

Anahtar Sözcükler: Naipaul, Afrikalılar, Hintliler, Basmakalıp Karakter, Irk.

STEREOTYPES IN NAIPAUL’S NOVELS

Abstract: Naipaul is one of the most controversial literary figures with his both theoretical writings and literary works in which he reflected an ambiguous and overly totalizing perspective. Not only main but also minor characters in his novels often assume the same characteristics which are the indications of their racial patterns. Since colonialism has caused some people to fall into the mistake of overly totalizing certain nations and races, writers like Naipaul touch upon stereotype characters who take on outstanding features which are determined and chosen in novels according to their races or nationalities. Naipaul’s this trait makes his characters divided into Africans and Indians who possess typically distinctive characteristics which reflect their own races. While Africans externalize negative features such as cruel despots leading to disorder in a country and collaborating with European colonizers, Indians generally represent the characteristics of one of the destructed identities of the colonized nations who are damaged by colonizers. However, for him, Africans have left much more intense damage on the socio-political and psychological lives of the colonized nations than the colonizers. On the other side, in his novels Indians are the colonized people who lost their distinctive identities, culture and history and who have to uphold their lives in a dilemma between the European and native civilization.

Keywords: Naipaul, Africans, Indians, Stereotype Character, Race.


Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.20304/husbd.13335

Referanslar


Ashcroft B., Griffiths G. and Tiffin H. (2001). Key Concept in Post-colonial

Studies. New York: Routledge.

Dar, M. S. (2012). Revisit, Revise and Rewrite: V. S. Naipaul. The Criterion An

International Journal, 3 (4), 1-4. Date of Access: 24th of April 2013,

http://www.the-criterion.com/V3/n4/Dar.pdf.

King, B. (2003). V. S. Naipaul (2nd edition). New York: Palgrave Macmillan.

Loomba, A. (2005). Colonialism Postcolonialism (2nd edition). New York: Routledge.

McGarty C., Yzerbyt V. Y. and Spears, R. (2004). Stereotypes As Explanations.

UK: Cambridge University Press.

McLeod, J. (2000). Beginning Postcolonialism. Oxford: Manchester University Press.

Naipaul, V. S. (1989). A Bend in the River. New York: Vintage.

---------------- (2001). In A Free State. London: Pan Macmillan: London.

---------------- (2004). Magic Seeds. New York: Random House.

---------------- (1985). The Mimic Men. New York: Random House.

STEREOTYPES IN NAIPAUL’S NOVELS
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.