ELUCIDATING THE SOCIAL AND LITERARY CONTEXT OF THE EIGHTEENTH CENTURY THROUGH MRS. BARBAULD’S “WASHING DAY” POEM

N. Sibel GÜZEL
1.822 439

Öz


On sekizinci yüzyıl İngiltere’si bir geçiş dönemi olduğu için birbirinden çok farklı görüşleri barındırmaktaydı. Sonuçta, mevcut sosyal yapı bir yazarı kısa zamanda ünlendirebildiği gibi aynı kolaylıkla onu antolojilerin dışına da atabiliyordu. Anna Laetitia Barbauld (1743- 1825) onsekizinci yüzyıl İngilteresi orta sınıf kadın yazarlarından birisi olarak dönemin diğer pek çok öncü kadın yazarı gibi önce sevgi ve saygı gördüğü toplumda sonraları küçümsenmiş ve uzun süre unutulmaya terk edilmiştir. Oysaki bu yazarların bitmiş bir edebi dönemi daha iyi anlama ve değerlendirebilme adına geride bıraktıkları metinlerin ayrıntılı incelenmesi ve üniversite müfredatları içinde daha fazla yer bulması gereklidir. Bu gereklilikten yola çıkan çalışma öncelikle kadın metinlerine karşı ilgisizliğin ve edebiyat kanonunda erkek egemenliğinin nedenlerini belgelendirmektedir. Anna Laetitia Barbauld’nun yaşamı ve yazma mücadelesi çalışmanın merkezine konduktan sonra Mrs. Barbauld’ya ait görünürde hayli önemsiz olan bir metin,“Çamaşır Günü” şiiri öne çıkarılarak önemsiz görünen bir metnin de çok değerli olabileceği ispatlanmaya çalışılacaktır. Barbauld bu şiirde en erkek egemen olarak kabul edilen alaysı-destan türünü seçmiş ve onsekizinci yüzyıl sosyal yaşantısında toplumsal alan, evsel alan ikilemini okuyucuların ilgisi ve yorumuna sunmuştur. Bu noktadan hareketle, şair, kadınların sınırlandıkları evsel alan içinde bile, iyi bir eğitimden yoksun bırakılmamaları durumunda, kendilerinde doğuştan mevcut hayal güçleri sayesinde insan sorunları üzerinde kalıcı etkileri olan metinler üretebileceklerini de kanıtlamaktadır.

Anahtar Sözcükler: Onsekizinci Yüzyıl Edebiyatı, Kadın Şairler, Alaysı-Destan, Evsel Alan, Toplumsal Alan.

ELUCIDATING THE SOCIAL AND LITERARY CONTEXT OF THE EIGHTEENTH CENTURY THROUGH MRS. BARBAULD’S POEM “WASHING DAY”

Abstract: Eighteenth century, being a transition period in England, was open to various shifting opinions. Hence, the social matrix of the time easily made an autor ascend the literary hierarchy, and then excluded him/her from the antologies. Anna Laetitia Barbauld (1743-1825) is one of the middle class female authors of the eighteenth century England who has been left to oblivion for a long time similar to many of her contemporaneous advocates. Stemming from the opinion that these longforgotten writers can be rather precious to better read and appreciate an obsolete period, the main focus of this article will constitute the discussion on the reasons of such neglect, the reasons of male dominancy to the canon and will foreground a different approach to a seemingly insignificant female text, namely “Washing Day” by Mrs.Barbauld, to justify that even an insignificant text can be invaluable for university syllabuses. Mrs. Barbauld, handling the most male dominant genre of the time, the mock-epic, in this poem subjects the social dichotomy of the eighteenth century life, the social and domestic spheres, to close scrutiny. Henceforth, she proves that women can obtain everlasting influence on human affairs with their texts related to the domestic sphere they are confined to, thanks to their inborn capacities in imaginative powers so long as they are not deprived of a good education.

Keywords: Eighteenth Century Literature, Female Poets, Mock-Epic, Domestic Sphere, Social Sphere.


Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.20304/husbd.36806

Referanslar


Austen, J. (1994). Emma. London: Penguin.

Barash, C. (1992). The Native Liberty of the Subject. Isobel Grundy and Susan

Wiseman (Ed.). Women, Writing, History: 1640-1740, 55-69. Athens: The University of Georgia Press.

Barbauld, A. L. (1825. I). The Works of Anna Laetitia Barbauld, with a Memoir by Lucy Aikin. London: Longman.

Barrell, J.(1988). Poetry, Language and Politics. Manchester: Manchester UP.

Batchelor Jennie, K. C. (2005). British Women’s Writing in the Long Eighteenth

Century: Autoship, Politics and History. New York: Palgrave Macmillan. Bordo, H. (2011). Anna Laetitia Barbauld and the Discourse of Washing.

(Published Dissertation). McMaster University. Boswell, J. (1953). Life of Johnson. Ed. R.W.Chapman. Oxford: Oxford UP.

Bradshaw, P. (2005). European Romantic Review. London: Routledge.

Fyfe, A. (June 2000). Reading Children’s Books in Late Eighteenth Century

Dissenting Families. The Historical Journal, 43(2), 453- 473. Cambridge UP. Print. Goring, P. (2008). Eighteenth Century Literature and Culture. London and New

York: Continuum Publishing. Guest, H. (2000). Eighteenth-Century Femininity: A Supposed Sexual

Character. Women and Literature in Britain 1700- 1800. By Vivien Jones (Ed.).

Cambridge: Cambridge University Press. Haefner, J. (1993). (De)Forming the Romantic Canon: The Case of Women

Writers. College Literature, 20 (2) (June 1993), 44-57. Stable URL: Jstor. Accessed: 01/08/2012, 07:56.

Hooks, B.(1981). Ain’t I A Woman: Black Women and Feminism. Boston, MA: South End Press. http://www.enotes.com/topics/anna-laetitia-barbauld/critical-essays.

Johnson, C. L.(2001). Let me Make the Novels of a Country: Barbauld’s The British Novelists (1810-1820) in A Forum of Fiction. The Romantic Era Novel 34 (2), 163- 179.

Kraft, E. (1995). Anna Laetitia Barbauld’s ‘Washing Day’ and the Montgolfier

Balloon. Literature and History, 4 (2), 25- 41. Lonsdale, R. (1989). Introduction. Eighteenth-Century Women Poets. Roger

Lonsdale (Ed.). Oxford: Oxford UP. Miegon, A. (2002). Biographical Sketches of Principal Bluestocking Women

Huntington Library Quarterly, 65 (1/2), 25- 37. Stable URL: http:// www.jstor.org/stable/38177’29. Accessed:05/09/2012.

Morris, A. (2003). Women Speaking to Women: Retracing the Feminine in

Anna Laetitia Barbauld. Women’s Writing, 10 (1), 47- 72. Ready, K. J. (2004). What then, poor Beastie : Gender, Politics, and Animal

Experimentation in Anna Barbauld’s “The Mouse’s Petition”. Eighteenth- Century Life, 28 (1), Winter 2004: The College of William and Mary. Print.

Richetti, J. (2005). The Cambridge History of English Literature 1660-1780.

Cambridge, NewYork, Madrid: Cambridge UP. Spender, Toner, Anne. (2011) Anna Barbauld on Fictional Form in the British Novelists.

Eighteenth Century Fiction, 24 (2). (Winter 2011-2) E-ISSN 1911-0243/ DOI: 3138/ect.24.2.171.

Watson, M. S. (1999). When Flattery Kills: The Silencing of Anna Laetitia

Barbauld. Women’s Studies, 28, 617-643. Malaysia: Overseas Publishers Association White, D. E. The ‘Joinerina’: Anna Barbauld, The Aikin Family Circle, and the Dissenting Public Sphere. Eighteenth-Century Studies, 32, (4), (Summer, 1999):.511-533. Accessed:05/09/2012.

Williams Carolyn, D. (1996). “Poetry, Pudding and Epictetus: The Consistency of Elizabeth Carter”. Ed. Alvaro Riberio, S. J and James G.Basker Tradition in

Transition: Women Writers, Marginal Texts, and the Eighteenth-Century Canon. Oxford: Clarendon Press, 1996. Language. Boston: Routledge. N.V.1999. Stable URL: http://www.jstor.org/stable/300553931.

Henceforth, she proves that women can obtain everlasting influence on human affairs with their texts related to the domestic sphere they are confined to, thanks to their inborn capacities in imaginative powers so long as they are not deprived of a good education.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.