Dergi geçmişi

Namık Kemal Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Humanitas Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi Sosyal ve İnsan Bilimleri alanlarında elde edilmiş bilimsel birikimleri ortaya koymak amacıyla yılda iki kez (Bahar-Güz) yayımlanan uluslararası hakemli yayın organıdır. Dergimiz, TÜBİTAK-ULAKBİM Dergi Park http://humanitas.nku.edu.tr adresinde dizinlenmektedir.

Humanitas International Journal of Social Sciences is a double blind peer-reviewed international journal, published twice a year (Spring and Autumn) by the Faculty of Arts and Sciences at Namık Kemal University.  The journal publishes research papers in the fields of social and human sciences, as well as conference papers, editorials, and book reviews, by academic and non-academic researchers. The journal is indexed on the web site of TÜBİTAK-ULAKBİM Dergi Park http://humanitas.nku.edu.tr.

Humanitas is Indexed in ARASTİRMAX, ASOS, MLA International Bibliography and listed in the Drectory of Periodicals, EBSCO Online Library, Central and Eastern European Online Library (CEEOL), Türk Eğitim İndeksi (tei).