Kişiler

Bilim ve Danışma Kurulu

Prof. Dr. Sevim AKTEN, Atatürk Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Neşe ATİK, NKÜ, Türkiye

Prof. Dr. Şener BAĞ, NKÜ, Türkiye

Prof. Dr. Ahmet BEŞE, Atatürk Üniversitesi, İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü, Türkiye

Assoc. Prof. Sonel BOSNALI, Namık Kemal University, TürkiyeProf.Dr. İhsan Bulut, Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi

Prof. Dr. Tankut CENTEL, Koç Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Alpaslan CEYLAN, Atatürk Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Yakup ÇELİK, Yıldız Teknik Üniversitesi, Türkiye


Prof. Dr. Ayten ER, Gazi Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. | Prof. Dr. Ali Osman GÜNDOĞAN, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Felsefe Bölümü | Muğla Sıtkı Koçman University, Faculty of Literature, Department of Philosophy, Türkiye

Prof. Dr. Sabahattin GÜLLÜLÜ, Maltepe Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Akile GÜRSOY, Yeditepe Üniversitesi, Türkiye

Doç. Dr./Assoc. Prof. Wafa HAMMEDI, Namur University, Faculty of Economics and Management, Belçika
Prof. Dr. Hacı Bayram KAÇMAZOĞLU, İnönü Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Kuvvet LORDOĞLU, Kocaeli Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Ahmet Makal, Ankara Üniversitesi, SBF, Ç.E.E.İ., Türkiye

Prof. Dr. Mehmet ÖLMEZ, Yıldız Teknik Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. İbrahim SİRKECİ, Regent's University London, Transnational Studies, İngiltere


Prof. Dr. Eser ERGUVANLI TAYLAN, Boğaziçi Üniversitesi, Türkiye

Assoc. Prof. Dr. Ali TİLBE, Namık Kemal University, Türkiye